Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Bestrijden van houtwormen met vrieskou

IJsvorming in het lichaam van larven van de gewone houtworm Anobium punctatum betekent de dood van deze larven. Vrieskou kan daarom worden gebruikt bij de bestrijding van houtwormlarven in aangetast hout. Om het invriezen te optimaliseren is kennis over temperatuureffecten bij houtwormen essentieel. IJsvorming begint bij temperaturen gelijk aan het zogenaamde 'supercooling point', die met experimenten zijn bepaald. Hiervoor zijn larven gebruikt uit laboratoriumculturen die werden gehouden bij 22°C en uit culturen geacclimatiseerd tot 10°C.

Bevriezen van insecten is een manier van bestrijden

De onderzoekers Thorkil E. Hallas en Karen Bohn Hansen van het Deense Technicological Institute te Taastrup hebben onderzoek verricht naar de overlevingskansen van de gewone houtworm bij zeer lage temperaturen. Wanneer in een insect bij een bepaalde temperatuur ijsvorming in de lichaamscellen optreedt zal het insect om die reden doodgaan. Men noemt de betreffende temperatuur dan het "supercooling point". Bevriezen van insecten kan dus een manier van bestrijden zijn.

Met welke temperaturen kan men houtwormen bestrijden?

Om dat bestrijdingsproces te kunnen uitvoeren is meer kennis nodig over de temperaturen die larven van de gewone houtworm kunnen doden. Door experimenteel onderzoek kan worden nagegaan wanneer en bij welke temperatuur ijsvorming in de larven optreedt. De Deense onderzoekers hebben hun onderzoeksmethode beschreven. Hun conclusie is dat wanneer de gewone houtwormkever in het laboratorium bij 22°C wordt gekweekt, het supercooling point gemiddeld op -15,3°C zal liggen. Wanneer de larven van de gewone houtworm echter 45 dagen lang bij 10°C werden gehouden was het supercooling point bij een larve gemiddeld -18,1°C. Wanneer de larven 70 dagen lang bij 10°C werden gehouden, dan was het supercooling point zelfs -18,9°C. Het gaat hier om gemiddelden. Er waren dus ook uitschieters. De laagste temperatuur die als supercooling point bij een larve werd gemeten was -20.9°C. In onderstaande tabel is e.e.a. uitgewerkt.

Behandeling exclusief voorkoeling Gewicht van de larven (min/max) in mg Gemiddelde supercooling points in °C Min. supercooling points in °C
22°C 9.0 / 13,6 - 15,3 - 19,3
45 dagen 10°C 7,2 / 12,9 - 18,1 - 20,9
70 dagen 10°C 7.1 / 11,5 - 19,0 - 20,7


Om houtwormen goed te bestrijden moet het hout tot in de kern bevriezen

De in de tabel genoemde behandeling is exclusief de voorkoelingsperiode van het te behandelen object. Van de omvang en materiaalsoort van het object zal afhangen na welke periode de gewenste temperatuur ook in de kern ervan is bereikt.

Afdoende houtwormbestrijding is enkele uren bij -22°C

Waardevolle of historische houten voorwerpen zouden beschadigd kunnen worden door behandeling met houtconserveringsmiddelen, vooral als ze beschilderd of versierd zijn. Om dit te vermijden hebben Deense musea al een aantal jaren diepvriesbestrijding toegepast tegen houtaantasters. Geconcludeerd kan worden dat in alle gevallen larven van de gewone houtworm doodgaan als een temperatuur van -22°C wordt bereikt. Dat is dus een temperatuur die in vrijwel iedere diepvrieskast of -kist of vriesveem bereikt kan worden. Het zou in principe voldoende zijn als die temperatuur enkele uren achtereen gehandhaafd blijft.

ir. J.T. de Jonge
Dierplagen en Milieu, 44 (2) 1996 pag 57-58

Meer lezen over de bestrijding van houtwormen en boktorren?

Meer over de professionele ongediertebestrijder


© 2015 Kijk Op Ongedierte