Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Kevers bestrijden op een zolder met postduiven

In de maand maart van 1988 werd mijn hulp ingeroepen door een gemeente die ondanks een uitgevoerde bestrijding de graanklanders in een blok van vier woningen niet de baas kon. De bewoners van huis nr. 3 ondervonden al vanaf augustus van het voorgaande jaar hinder van deze klanders. Aangezien voor de aanwezigheid van deze kevertjes meestal wel een oorzaak is te vinden, was dat ook hier het geval. De buurman op nr. 2 hield postduiven op zijn zolder zonder de daarvoor geldende hygiënische maatregelen in acht te nemen. Inmiddels waren de duiven met de buurman naar elders vertrokken en stond de woning al weer vier maanden leeg.

Kevers en muizen komen op duivenvoer en duivenmest af

Op de zolder waren de sporen van de duivenhobby nog te zien ondanks de pogingen van de huiseigenaar om deze uit te wissen. Graanklanders en meelwormen, welke beiden hun bestaan ontlenen aan het consumeren van o.a. graanproducten, zoals duivenvoer, werden op de zolder aangetroffen in gezelschap van piepschuimkevers (voorheen tempexkever) en spekkevers. Piepschuimkevers ontwikkelen zich in vogelmest; spekkevers in dood dierlijk materiaal. Het voorkomen van de laatste soort kon worden toegeschreven aan dode huismuizen, die na een bestrijdingsactie in dit blok als voedsel dienden.

Hoe deze klanders en spekkevers te bestrijden?

Al met al bevond ik mij te midden van een levendig gezelschap insecten en een levendige discussie tussen de bewoners en de opzichter van de woningbouwvereniging. In overleg met de verschillende partijen werd besloten in de leegstaande woning de plinten op de zolder en de slaapkamers te verwijderen, de dubbele wand op de zolder te vervangen, de dakpannen gedeeltelijk te lichten en nogmaals een grote schoonmaak- en bestrijdingsactie uit te voeren. Een maand later werden nog steeds klanders en spekkevers waargenomen. De larven van de spekkevers doorboorden de zolderbalken om zich hierin te verpoppen. Om dit tegen te gaan werden de aangetaste balken behandeld met een middel tegen houtaantastende insecten.

Bestrijden van kevers kan in de papieren lopen

Na drie maanden liep het aantal door de woningen kruipende insecten terug, maar na de vakantieperiode bleken de bewoners van nr. 3 vertrokken omdat ze er niet meer tegen konden hun woning te moeten delen met de insecten. De naden en kieren van de twee nu leegstaande woningen werden in september nogmaals bespoten met een residueel werkend middel tegen kruipende insecten. Bij controle in de laatste maand van het jaar bleek het eindelijk rustig, zodat beide woningen weer konden worden verhuurd. De kosten van deze hele operatie logen er niet om. Nr. 2 stond twaalf maanden leeg en nr. 3 zes maanden. Daarnaast werden werkzaamheden verricht door een aannemer, een schoonmaakbedrijf en de gemeente. De totale kosten bedroegen ongeveer ƒ 15.000,--. Of deze kostenpost op de gevlogen duivenhouder kon worden verhaald is mij niet bekend, maar dat een onschuldig lijkende hobby op de verkeerde locatie zulke gevolgen kon hebben had ik bij mijn eerste bezoek niet kunnen vermoeden.

P.C. Groebe
Dierplagen en Milieu, 39 (2/3) 1991, pag 46-47

Meer informatie over (de bestrijding van) kevers en kevertjes

Meer over de professionele ongediertebestrijder


© 2015 Kijk Op Ongedierte