Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Weer steenmarters uit uw spouw

Al is de aanwezigheid van een zeldzaam dier op eigen erf heel boeiend, er kunnen ook hinderlijke kanten aan zijn. Een steenmarter is soms nadrukkelijk aanwezig en kan geluidsoverlast veroorzaken alsof er een inbreker in huis is. De heer ing. CJ. Bodewes, hoofd afd. Beheer en Onderhoud van de gemeente Losser belast met de taak dierplaagbestrijding, wordt regelmatig geraadpleegd over wering en bestrijding van dieren die niet als plaagdier worden aangemerkt. Hieronder volgt een brief van zijn hand.

Brief van een gemeentelijke ongediertebestrijder

Aangezien ik beroepshalve indirect maar met regelmaat betrokken ben bij de wering en bestrijding van allerhande dieren leek het mij aardig u bijgesloten vis toe te sturen. Wat is het geval? Reeds enige jaren wordt de gemeente Losser (en niet alleen onze gemeente) mede bewoond door een groeiend aantal steenmarters. Het enthousiasme van deze overigens prachtige dieren kent geen grenzen zodat meerdere woningen als onderkomen worden uitgezocht. De spouw is daarbij een favoriete plek; eenmaal via het dak in de spouw aangekomen is een perfect onderkomen verzekerd: rustig, warm en voldoende comfortabel door de overvloed aan isolerend materiaal. Zo ook in mijn woning.

Ongediertebestrijder moet steenmarters in zijn eigen huis zien te bestrijden

De marter blijkt in staat om vanuit de dakgoot via een opening met een hoogte van 5 cm onder de pannen te kunnen komen (letterlijk en figuurlijk) waarbij hij zich verraadt door tijdens de klim naar boven, onder de betonpannen door, deze met de schouders op te tillen wat een lawaai veroorzaakt alsof er een volwassene stampend over het dak loopt. De bouwfout die in mijn geval (en bij vele anderen) is gemaakt is dat de geïsoleerde dakplaten aan de kopgevels niet doorlopen tot over de spouw naar het buitenspouwblad. Na een eerste afdichting aan een gevel (PUR-schuim met opgerold kuiken- of fijn kippengaas) bleek even later ook de ander zijde van het huis het doelwit. De toegang werd tijdens mijn nachtelijke aanwezigheid in de tuin op een paar meter afstand geforceerd door het (luidruchtig) wegbijten en -krabben van de gaasafdichting nabij de onderste panlat. De isolatie in de kopgevel bleek daar vanaf de bovenzijde door inwoning ruim een meter gezakt en volop voorzien van vogelresten (vooral houtduiven), uitwerpselen en de bijgesloten, leeggezogen siervis (shibunkin o.i.d.) die ik al enige tijd uit mijn tuinvijver had gemist. Ook jonge konijnen blijken in de buurt regelmatig het slachtoffer te worden.

Wering van steenmarters beter dan bestrijding

Nu de laatste entree via het dak met planken over de spouwopening is gedicht hoop ik in huis van dit dier verlost te zijn. Daarbij is het wel belangrijk er op te letten dit niet te doen in aanwezigheid van de steenmarter, aangezien opsluiten van dit dier voor hem noch voor de bewoners (om verschillende redenen) een prettige aangelegenheid is. Gezien de sterke uitbreiding van deze martersoort is het wellicht nuttig om in uw kwartaalblad enige tips over wering aan te geven. Ervaring leert dat de problemen door bewoners pas worden onderkend als de stank van urine of dierresten en soms de aanwezigheid van vliegen al volop in huis te merken zijn.

C.J. Bodewes, Losser

Naschrift van A.E. Brink over de wering van de steenmarter in woningen en/of bedrijfsgebouwen

Bij woningen komt het nogal eens voor dat er klimop tegen de gevel staat of dat er in de directe omgeving bomen staan, met overhangende takken. Dan is de weg voor de steenmarter om de woning binnen te komen wel erg gemakkelijk.

  • Om ze te weren moet men zorgen dat er geen gaten en kieren in de buitenmuur aanwezig zijn: openingen vanaf 5 cm zijn al voldoende om de steenmarter toegang tot de woning te verschaffen.
  • Vooral de aansluiting van het dakbeschot tegen de gevel moet naadloos en goed aangesloten zijn, het liefst moet dit nog verstevigd worden met een metalen hoeklijst. Dit moet zowel aan de beide kopse kanten van de woning als langs de beide voor- en achtergevels zijn aangebracht.
  • Het dakbeschot aan de beide schuine kanten van de woning moet van minimaal 18 mm watervast hechthout zijn.
  • De dakpannen (gevelpannen) aan de zijkant van de woning moeten worden vastgezet met roestvrijstalen schroeven. Ditzelfde geldt voor de eerste twee rijen onderpannen van de voor- en achtergevel, waar de dakgoten zijn bevestigd. Zo wordt het de steenmarter onmogelijk gemaakt om met zijn schouders de dakpannen omhoog te duwen en de spouw in te duiken.

De steenmarter moet worden ontmoedigd om via gaten in de muur of via het dakbeschot in de spouw te komen. Hij is in staat om tegen een gemetselde gevel op te klimmen. Bij voldoende houvast, is het geen probleem om met bijv. gaas dichtgestopte openingen weer open te krijgen. Zelfs geïsoleerde dakplaten kan hij met zijn scherpe tanden goed bewerken. Conclusie: tijdens de afbouw van woningen en bedrijfspanden moet veel aandacht worden besteed aan de juiste wering, het gebruik van goede bouwmaterialen en een correcte afwerking.

Dierplagen en Milieu, 44 (2) 1996 pag 77-79

Meer informatie over kruipend en ander ongedierte?

Meer over de professionele ongediertebestrijder


© 2015 Kijk Op Ongedierte