Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Muizen in huis? Dit moet u weten over muizen bestrijden

Muizen zullen er altijd zijn en zolang we er maar geen last van hebben, is dat niet erg. Een muizenplaag moeten we altijd zien te voorkomen. Effectief (preventief) bestrijden van muizen vergt kennis over muizengif en muizenvallen maar vooral ook kennis van de soorten muizen en hun leefgewoontes. Hoe een muis te vangen? Hoe muizen te verjagen? Muizenkorrels? Welke soort muis heeft u in huis? Op deze pagina vindt u allerlei informatieve artikelen over muizen en de bestrijding ervan.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!


Heeft u last van ongedierte?

Neem dan nu contact op

Bel 085 029 85 09

of

Gebruik het formulier

U krijgt zo snel mogelijk contact met een ongediertebestrijder bij u in de buurt.
Geheel vrijblijvend


Hoe kun je muizen in huis het beste bestrijden?

Deze vraag wordt beantwoord in een interessante aflevering van de video-serie "De onderzoeker vertelt" van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) >>

Informatie over huismuizen

Hoe herken ik een huismuis? Waar leven huismuizen? Wat eten ze? Hoeveel jongen krijgen ze? Hoe oud worden huismuizen? >>

Hoe werkt muizengif?

Muizengif is een rodenticide: vergif dat bedoeld is om knaagdieren te doden. Muizengif en rattengif werken volgens dezelfde principes. Het gaat om multidosismiddelen op basis van anticoagulantia. Daarnaast is er een muizenval met koolstofdioxide op de markt. >>

Bestrijding van huismuizen

Huismuizen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken door vreterij en bevuiling van voedselvoorraden en door vernieling van allerlei materiaal. In woningen zijn ze rustverstorend gedurende de nacht. Zorg ervoor dat huismuizen een gebouw niet binnenkomen en er geen voedsel vinden. >>

Ziekmakende muizen

In 2014 zijn er meer muizen dan normaal. Dit komt waarschijnlijk door de zachte winter. Voor steenuilen is dit een gunstige ontwikkeling: zij voeren hun jongen met muizen. Maar voor mensen is het minder voorspoedig: muizen kunnen ziektes overbrengen. De GGD in Twente meldt dat er dit jaar al 10 gevallen van een hantavirusinfectie zijn gemeld, tegenover 3 meldingen in 2013. >>

Spitsmuis in huis?

Bij lawaai achter wanden of boven plafonds kunnen we naast spitsmuizen, ook te maken hebben met huismuizen of ratten. Spitsmuizen verspreiden een doordringende zoete, weeë muizengeur. Het treffen van weringsmaatregelen is de beste manier om ze te bestrijden. >>

Welke bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten zijn beschikbaar?

Wij adviseren om bij toepassing van muizengif regelmatig af te wisselen qua werkzame stof. Dus niet steeds hetzelfde muizengif en niet telkens dezelfde werkzame stof. Zo houden we een muizenplaag beheersbaar. Kijk op Ongedierte heeft een recent overzicht van alle toegelaten bestrijdingsmiddelen tegen ratten en/of muizen. >>

Alternatieve methoden voor muizenbestrijding

Muizen staan nog steeds op nummer één als het gaat over overlast door plaagdieren. Vaak gebruiken we bestrijdingsmiddelen tegen muizen (zoals muizengif, muizenkorrels, muizenvoerdoos) om de overlast van muizen te verhelpen. ‘Gifvrij’ muizen bestrijden kan ook. >>

Muizen stank: veldmuizen meestal de boosdoener

In het open veld maken roofvogels dankbaar gebruik van een bijzondere eigenschap van muizenurine. Deze geeft namelijk ultraviolet licht af, dat roofvogels kunnen zien. Niet elke muis wordt echter slachtoffer van zijn eigen urine. Aangekomen bij onze huizen heeft een veldmuis aan een gaatje van een halve centimeter voldoende om in de spouw te komen. >>

Bosmuis in huis vertrekt in het voorjaar weer

Bij het aantreffen van bosmuizen in een gebouw is het van veel groter belang de juiste hygiënische en bouwtechnische weringsmaatregelen toe te passen dan het gebruik van bestrijdingsmiddelen te propageren. Zeker als we ons bedenken dat de bosmuizen in het voorjaar het buitenleven zullen verkiezen boven het verblijf in een gebouw. Bestrijding buiten gebouwen dient te allen tijde te worden ontraden. >>

Satellietbeelden, nu ook voor het vaststellen muizenschade

Het lukte medewerkers van Wageningen UR om met satellietbeelden de omvang van de muizenschade aan grasvelden in Friesland vast te stellen. >>

Biologische bestrijding van veldmuizen warm aanbevolen

Wanneer veldmuizen in grote aantallen optreden, kunnen zij enorme schade aanrichten in weilanden, op bouwland en in boomgaarden. 's Winters kunnen veldmuizen plaatselijk grote schade veroorzaken doordat zij in schuren, bieten- en aardappelkuilen en graanklampen binnendringen. Zij komen echter zelden in huizen. Het plaatsen van broedkasten voor uilen en stootvogels brengt indirect de verdelging van veldmuizen tot stand. Daarom wordt deze, zeer milieuvriendelijke methode warm aanbevolen. >>

Spitsmuizen zijn nuttig, dus niet bestrijden maar weren

Alle spitsmuissoorten komen wel eens in huis voor maar de huisspitsmuis relatief vaker dan de andere soorten. Zij veroorzaken in huis geen schade en vormen géén enkel gevaar voor de gezondheid van mens en huisdier. Daar zij insecten als prooidieren hebben, vervullen zij duidelijk een nuttige functie. Zij dienen derhalve niet te worden bestreden. >>

Louter bestrijding van muizen en ratten is ontoereikend

Als na een verdelgingsactie van ratten of muizen niet de nodige maatregelen worden genomen ter wering van het ongedierte, dan zal naar alle waarschijnlijkheid na niet al te lange tijd weer overlast ondervonden worden van deze dieren. U leest hier hoe u muizen en ratten zoal kunt weren. >>

Noordse woelmuizen in 1975

Noordse woelmuizen waren lang geleden nog een plaag in Nederland maar tegenwoordig is het een kwestbare soort. Dit artikel komt uit Rat en Muis van april 1975. >>

Voorkomen van bosmuizen in akker- en tuinbouw

Een aantal bijzondere verhalen van een ongediertebestrijder over de schade door bosmuizen in onder andere de bloementeelt. >>

Cement om spitsmuizen te bestrijden

Dat niet alle huiseigenaren en bewoners bij stank in de woning aan spitsmuizen denken blijkt uit dit praktijkverhaal van een ongediertebestrijder. >>

Huismuizen - weetjes

De huismuis (Mus musculus L.), ook wel gewone of grijze (grauwe) muis genoemd, vindt men meestal binnen gebouwen. Ze worden ook wel gevonden in de directe omgeving daarvan evenals in het vrije veld (akkers) van waaruit ze in het najaar naar gebouwen kunnen trekken. >>

Muizenkeutels gedetermineerd

In Dierplagen en milieu 44 (1) 1996 (een publicatie van de toenmalige Afdeling Bestrijding van Dierplagen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, tegenwoordig het KAD, Kenniscentrum Plaagdieren) staat een artikel over uitwerpselen van zoogdieren. Kijk op Ongedierte licht er de informatie over muizen uit. >>

Schade door spitsmuizen

Spitsmuizen, ook wel molmuizen genoemd, zijn nuttige zoogdieren. Zij zijn herkenbaar aan hun lange snuit, die ver voor de snijtanden uitsteekt. Het zijn insecteneters. Een enkele maal krijgen wij op ons ongediertebestrijdingspad met één der spitsmuissoorten te maken, meestal vanwege stankoverlast. >>

Muizenbestrijding door natuurlijke vijanden

Er zijn situaties waarin we natuurlijke vijanden van de muis kunnen inzetten, denk aan kat en hond. Of waarin natuurlijke vijanden zichzelf inzetten, zoals marterachtigen, uilen en torenvalken. >>

Resistentie bij bestrijding muizen voorkomen

Resistentie tegen muizengif betekent dat het ongedierte bestand is tegen de werkzame stof in het bestrijdingsmiddel. Voordat resistentie optreedt sterven veel muizen. Maar enkele muizen blijven in leven omdat ze beter tegen het gif kunnen. Zij planten zich voort en verspreiden zo deze erfelijke eigenschap. Op een gegeven moment werkt het gif niet meer. De muizen zijn resistent geworden. >>

Alternatieve, milieuvriendelijke middelen tegen muizen

Wilt u geen muizengif gebruiken? Bent u op zoek naar een alternatief voor muizenkorrels? Hier vindt u een opsomming van diverse milieuvriendelijke alternatieven. >>

Een gaatje van 6 mm is al groot genoeg voor een muis in huis

Evenals de huismuis komen we de bosmuis ook wel in onze woningen tegen. Dat gebeurt vooral in herfst- en wintermaanden. In tegenstelling tot de huismuis verlaat de bosmuis in het voorjaar de bebouwing weer, om zich in zijn natuurlijk biotoop te vestigen. Die vindt hij in onder andere bosranden, houtwallen en tuinen. >>

Kijk als een muis in huis

De bewoners van een hoekwoning ondervonden hinder van een ondraaglijke stank. Aan de eigenaar van het pand werd het verzoek gedaan om de oorzaak op te sporen en het probleem op te lossen. Die oorzaak bleef echter gedurende langere tijd onbekend. Het bleek om spits muizen te gaan. Wat was de oplossing om deze muizen in huis te bestrijden? >>

Muizenplaag na zachte winters

Wegwerkzaamheden, een renovatie van een woonwijk, een overdadige oogst of gewoon een zachte winter. Het zijn kleine verstoringen, die veel overlast aan muizen (en ratten) kunnen bezorgen. >>

Herfst? Houd muizen buiten

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook bij de bestrijding van muizen. Als het u lukt om muizen buiten te houden, dan hoeft u ze binnenshuis ook niet te bestrijden. U spaart daarmee het milieu en uw portemonnee. Kijk-op-ongedierte geeft een aantal tips waarmee u muizenoverlast in huis kunt voorkomen. >>

Muizen bestrijden in het nieuws 2014

2014 was een echt ‘muizenplaag’-jaar’. Daarover gingen dan ook de meeste verhalen: over muizenplagen in het stedelijk gebied, in de akkerbouw maar met name in het weidse Friesland. >>

Muizen bestrijden in het nieuws 2013

De meeste nieuwsberichten van 2013 behandelden het bestrijden van muizen in het stedelijk gebied. Direct gevolgd door artikelen over het nut van katten bij het bestrijden van muizen. >>


Muizen in het nieuws


VELDMUIZEN ONDERZOCHT

14 Muizen werden gevangen en kregen een chip waarmee geregistreerd werd wanneer ze actief waren. Dat bleek vooral 's nachts te zijn. >>


ZELDZAME MUIZEN GEVANGEN EN VERHUISD

Dit gebeurde door te maaien en de achterblijvende muizen te vangen met muizenvallen. Het gaat om waterspitsmuizen. >>


MUIZENBESTRIJDING IN MCDONALDS

Het restaurant heeft een muizenbestrijder ingehuurd maar desondanks filmde een gast een muis die er rond liep. >>


SCHELE KAT KAN GEEN MUIZEN BESTRIJDEN

Maar op internet is deze kat een hit. >>


VOGELVOER LOKT MUIZEN

Een verzorgingshuis vraagt bewoners geen vetbolletjes meer op te hangen ter bestrijding van muizen. >>


PLAN VOOR MUIZEN BESTRIJDING

De provincie Friesland gaf opdracht om een plan te ontwikkelen om een muizenplaag zoals in 2015, te voorkomen. >>


PLEIDOOI VOOR KAT ALS MUIZENBESTRIJDING

Kattenpoep in je tuin is niet fijn, maar een muis in huis of tuin ook niet. Betoogt deze krantenlezer. >>


MUIZENBESTRIJDING NIET IN DE KRANT

Logisch dat winkeliers niet in de krant willen dat ze in hun zaak muizen moeten bestrijden. >>


MUIZEN KUNNEN HANTAVIRUS OVERBRENGEN

Naar aanleiding van het bericht dat in 2015 het aantal knaagdierinfecties is verdrievoudigd, wordt een deskundige gevraagd of we bang moeten zijn voor muizen. >>


ZELDZAME MUIZEN IN NATUURGEBIED

Er zijn Noordse woelmuizen in de Groene Jonker aangetroffen. Deze muizen komen nu op zes plekken voor in Nederland. >>


MASTJAAR BETEKENT MUIZEN BESTRIJDEN

In 2015 zijn er veel eikels en beukennootjes. Dit betekent meer muizen in de winter, volgens natuurpunt. >>


MUIZENBESTRIJDING NODIG IN PEKING

Er heerst een witte muizenplaag bij het Olympisch park. >>


MUIZEN BESTRIJDEN IN BROODJESZAAK

Wordt er geen aandacht besteed aan muizenbestrijding, dan bestaat de kans dat een klant een muis in zijn broodje vindt. Een voorbeeld. >>


LAURIER HELPT MUIZEN BESTRIJDEN

Laurierbladeren in de provisiekast verjagen muizen, volgens dit artikel. >>


MUIZENBESTRIJDING IN UTRECHT

RTV Utrecht besteedt aandacht aan de muizen die de stad teisteren. >>


WAAROM GEEN MUIZENBESTRIJDING?

Een bakker laat het zo ver komen dat de muizen tussen de schimmel lopen. >>


MUIZEN VOORKOMEN BETER DAN BESTRIJDEN

RTVNH geeft praktische tips om te voorkomen dat er een muis in huis komt. >>


MUIZEN WEETJES

Wist u dat muizen zingen? Niet relevant om muizen te bestrijden, maar volgens hersenonderzoekers leerzaam. >>


MUIZENBESTRIJDING TREFT BUIZERD

In de Noord-Oostpolder vond men een zieke buizerd die waarschijnlijk een vergiftigde muis had gegeten. >>


BAKKER WEIGERT MUIZEN TE BESTRIJDEN

De klanten wisten van niets maar de bakker trok zich niets aan van controleurs, boetes en muizen dus. >>


ZINLOZE MUIZENBESTRIJDING IN FRIESLAND

Een ongediertebestrijder vertelt waarom mollentabletten niet helpen om muizen te bestrijden. >>


REACTIES OP FRIESE MUIZENBESTRIJDING

Een bioloog betwijfelt of mollentabletten de muizenplaag bij boeren in Noord-Nederland structureel zullen bestrijden. >>


MUIZEN BESTRIJDEN MET MOLLENTABLETTEN

De staatssecretaris staat boeren in het Noorden tijdelijk toe om muizen te bestrijden met gif. >>


JUSTIN MOET MUIZEN BESTRIJDEN

Volgens de Telegraaf heerst er een muizenplaag in het restaurant van een popster. >>


MUIZEN EN ANDER ONGEDIERTE IN STAL BESTRIJDEN

Simpele tips om muizen en ander ongedierte te bestrijden in de paardenstal. >>


KERKUILEN MOETEN MUIZEN BESTRIJDEN

Agrariers in Noord-Holland nodigen kerkuilen uit om op hun land muizen te bestrijden. >>


VOSSEN ALS MUIZENBESTRIJDERS

Een lezer suggereert vossen uit het duin- en bollengebied te verplaatsen naar Friesland voor de muizenbestrijding. >>


FRIESLAND ALERT OP MUIZENBESTRIJDING

Tussen Leeuwarden, Sneek en Bolsward is het grasland aantrekkelijk voor muizen. >>


BOEREN BESTRIJDEN MUIZEN MET WATER

In Friesland zetten boeren percelen onder water om een muizenplaag tegen te gaan. >>


Bestrijding van huismuizen

Huismuizen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken door vreterij en bevuiling van voedselvoorraden en door vernieling van allerlei materiaal. In woningen zijn ze rustverstorend gedurende de nacht. Zorg ervoor dat huismuizen een gebouw niet binnenkomen en er geen voedsel vinden. >>


FOUTE MANIER VAN MUIZEN BESTRIJDEN

Een kat liep in een illegale muizenval, een lijmplank. Volgens de dierenarts gaat het om dierenmishandeling, ook voor muizen. >>


MUIZENBESTRIJDER VAN HET JAAR?

Man probeert muis in huis te vangen maar is doodsbenauwd. >>


VOGELBESCHERMING MELDT MINDER MUIZEN

Door de intensivering van de landbouw zijn er minder (veld-)muizen.Torenvalken moeten daarom hun jongen ook met andere prooien grootbrengen dan met alleen muizen. >>


WATERMACHINE VOOR MUIZENBESTRIJDING

Een Friese melkveehouder ontwikkelde een watermachine om de muizenplaag op zijn land te bestrijden. >>


VEEL MUIZEN, VEEL TEKEN

Muizen en woelmuizen zijn een belangrijke gastheer voor teken, vertelt de boswachter van de Sallandse Heuvelrug. >>


MUSEUM HEEFT POES OM MUIZEN TE BESTRIJDEN

Vanwege een muizenplaag maar ook om de gezelligheid heeft het nationaal onderwijsmuseum een kat in dienst genomen voor dag en nacht. >>


15 MILJOEN SCHADE DOOR MUIZENPLAAG

Dit is een schatting van het faunafonds voor Friese veehouders die afgelopen winter last hadden van muizen in hun graslanden. >>


URINE VAN MUIZENBESTRIJDER

In kattenpis zit felinine dat een vluchtreactie geeft bij muizen, behalve bij jonge muizen. >>


AKKERBOUWERS WILLEN MUIZEN KUNNEN BESTRIJDEN MET GIF

Zij vragen toestemming aan de staatssecretaris omdat methoden van muizenbestrijding anders dan muizengif, niet werken of niet uitvoerbaar zijn in gewassen als graszaad en granen. >>


DE KAT ALS ONGEDIERTEBESTRIJDER

Volgens wetenschappers laten katten een flinke ecologische voetafdruk achter: naar schatting doden katten in de VS alleen al jaarlijks 6,9 tot 20,7 miljard muizen, ratten en andere dieren. >>


GEHANNES OM MUIZENBESTRIJDING

De NVWA accepteert een kat niet als muizenbestrijder in een bakkerij. Bron: www.hartvannederland.nl


PREVENTIE TOVERWOORD BIJ MUIZENBESTRIJDING

Een expert aan het woord over hoe muizen te bestrijden. Bron: www.parool.nl


MUIZEN BESTRIJDEN BIJ HORTENSIA'S

Volgens een tuinexpert bijten muizen de knoppen uit hortensia's. Bron: www.omroepgelderland.nl


MUIZEN BESTRIJDEN BIJ DE BAKKER?

Een dode muis in een brood. Bron: www.telegraaf.nl


MUIZENBESTRIJDING IN FRIESLAND NOG NIET NODIG

Een grote muizenplaag, zoals vorig jaar, blijft vooralsnog uit. Bron: www.agriholland.nl


MUIZEN BESTRIJDEN MET LEKKERNIJ

Een Duitse landbouworganisatie raadt het volgende lokvoer aan om muizen te bestrijden: geroosterde gerst met een noten en nougat creme, cacaopoeder of olijfolie. Bron: www.boerenbusiness.nl


TEKEN EN MUIZENBESTRIJDING

Muizen zijn belangrijke gastheer voor teken. Veel muizen betekent veel teken, verwachten onderzoekers. Bron: igo.nl


MUIZEN BESTRIJDEN IN 2015

Voor boeren is dit jaar muizenbestrijding maatwerk op bedrijfs- en perceelniveau. Bron: www.agriholland.nl


MUIZEN VOOR ONTBIJT

En dan geen beschuit met muisjes! In China weet men wel raad met muizenbestrijding. Bron: www.spitsnieuws.nl


WARENHUIS MOET MUIZEN BESTRIJDEN

Net de allerhoogste code qua hygiene gekregen maar er zit wel een muis in de etalage. Bron: www.ad.nl


BESTRIJDING MUIZEN OVERBODIG

Een natuurkenner laat RTV Noord weten dat bestrijding van muizen in graslanden niet meer nodig is. Volgens hem is de muizenplaag voorbij. Bron: www.rtvnoord.nl


MUIZEN IN PEEN

De landelijke muizenplaag treft ook telers van wortelen. Bron: www.dvhn.nl


HOE MUIZEN IN DIJKEN TE BESTRIJDEN?

Begroeiing van de bermen korter houden zodat vogels beter muizen kunnen bestrijden. Dat is een van de opties die worden onderzocht naar aanleiding van de huidige muizenplaag. Bron: www.cobouw.nl


MEST MOET MUIZEN BESTRIJDEN

Onderzoekers denken na over de muizenbestrijding in Friese graslanden. Bron: www.agriholland.nl


RANSUILEN BESTRIJDEN MUIZEN

Een bioloog schat dat afgelopen jaar in Friesland 2000 ransuilen 2000000 muizen hebben gevangen. Bron: www.telegraaf.nl


STEENMARTERS BESTRIJDEN MUIZEN

In Rotterdam-Zuid komen steenmarters voor. Zij leven onder andere van muizen en ratten. Bron: www.rijnmond.nl


ELFSTEDENTOCHT ZOU MUIZEN BESTRIJDEN

Elsevier vraagt zich af of de staat moet bijspringen vanwege de onmogelijke muizenbestrijding in Friesland. Bron: www.elsevier.nl


TIPS VOOR MUIZENBESTRIJDING IN EEN MAGAZIJN

5 Tips van een bouwkundige om ongedierte zoals muizen in en om een magazijn te bestrijden. Bron: www.logistiek.nl


MUIZENBESTRIJDING?

Een bejaard parkietenkoppel moet naar het asiel vanwege muizenbestrijding. De muizen kwamen namelijk op het vogelvoer af. Bron: www.dichtbij.nl


TOPJAAR MUIZENBESTRIJDERS

In Zwolle zijn in 2014 drie keer zoveel jonge kerkuilen geteld. Men verklaart dit door de grote hoeveelheid muizen. Bron: www.weblogzwolle.nl


RELATIE MUIZEN - KIEVITTEN

De muizenplaag in Friesland is ook nog ergens goed voor. Hoe dat zit, leest u hier.Bron:www.lc.nl


MUIZEN BESTRIJDING ZINLOOS IN FRIESLAND

De muizenplaag in het noorden is zo groot dat bestrijden met muizengif ondoenlijk is. Bron:nos.nl© 2015 Kijk Op Ongedierte