Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Bestrijding van huismuizen

De huismuis (Mus musculus L.) , ook wel gewone of grijze (grauwe) muis genoemd, vindt men meestal binnen gebouwen. Ze worden ook wel gevonden in de directe omgeving daarvan, evenals in het vrije veld (akkers) van waaruit ze in het najaar naar gebouwen kunnen trekken. Heeft u muizen in huis die u wilt bestrijden?

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Huismuizen kunnen zich snel vermeerderen

Het dier is slank gebouwd, heeft een spitse snuit, grote oren en kraalogen en een lange dunne staart. De rugzijde is lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter. De staart is even lang als of langer dan het lichaam. Volwassen dieren hebben een lichaamslengte van 7-10 cm en wegen tussen 15-30 gram. De draagtijd van huismuizen is 2 weken. Het wijfje kan in een jaar tijd 6-10 nesten met gemiddeld 5-6 jongen werpen. De jongen zijn na 2 maanden geslachtsrijp. De levensduur is gemiddeld 1, soms 2 jaar. Het reukvermogen is het voornaamste zintuig.

Huismuizen verspreiden zich lopend, klimmend en springend

De huismuis heeft een groot aanpassingsvermogen. Hij is een uitstekend klimmer en kan dus tegen enigszins ruwe oppervlakken omhoog komen. Huismuizen springen goed (tot ca. 30 cm hoogte), graven zelden en niet diep en zwemmen bij voorkeur niet. In woningen is de huismuis rustverstorend, daar hij 's nachts zeer actief is en dan te vinden is onder b.v. vloeren, achter schrootjeswanden, tussen plafonds of op zolder. Het dier eet alles, doch heeft een duidelijke voorkeur voor granen, peulvruchten en noten, vetrijke spijzen als kaas, vet, bonen, spek, e.d. De huismuis is geneigd om voorraden te vormen en met name grotere stukken voedsel b.v. stukjes brood en havervlokken kunnen worden versleept. Per dag eten volwassen muizen ca. 3-5 gram. Het dier kan met weinig, zelfs enige dagen zonder drinken volstaan en verlaat daardoor, wanneer er voldoende voedsel is, zijn dekking vaak geruime tijd niet.

Sporen van huismuizen

De aanwezigheid van huismuizen kan meestal worden geconstateerd aan de hand van uitwerpselen, voetsporen, "buiksmeer" op veel belopen randen, knaagsporen en de aangerichte schade. De uitwerpselen zijn 3-8 mm langen 1-3 mm dik met vrij spitse uiteinden; ze liggen tamelijk verspreid. De voetsporen zijn 1-1½ cm en vaak is de afdruk van 5 tenen zichtbaar.

Huismuizen knagen

De huismuis kan aanzienlijke schade veroorzaken door vreterij en bevuiling van voedselvoorraden en door vernieling van allerlei materiaal. In het vrije veld kunnen zij ook wel schade aan gewassen toebrengen. Het knagen aan voorraden gebeurt vaak zonder dat er van het voedsel wordt gegeten. Door dit verkwistend te werk gaan, gaat veel meer verloren voor menselijke consumptie dan door de muis gegeten wordt. In "graanmijten" bij de boerderij kunnen veel muizen huizen en ook in stallen, pakhuizen en in levensmiddelenopslagplaatsen. Ook daar kunnen zij veel schade aanrichten. De voornaamste hinder in woningen is het rustverstorend effect gedurende de nacht. Ook in grotere wooneenheden zoals huizenblokken, flatgebouwen, e.d. wordt vaak erg veel hinder van huismuizen ondervonden daar ze zich overeenkomstig hun territoriumgedrag door het gehele blok of gebouw verspreiden als de populatie te groot wordt. De aanwezigheid van huismuizen kan voorts een bedreiging vormen voor men en huisdier door het overbrengen van eventueel aanwezige ziektekiemen (voedselvergiftiging, sporadisch modderkoorts, huidziekten, mogelijk varkenspest, e.a.).

Tips om de aanwezigheid van huismuizen te bestrijden

De bestrijding van huismuizen dient te bestaan uit wering en verdelging, d.w.z. dat naast de maatregelen om de dieren te verdelgen weringsmaatregelen dienen te worden genomen om te voorkomen dat muizen daarna opnieuw het gebouw binnen kunnen komen en dat zij voedsel vinden.

  • Ter wering van huismuizen dienen alle mogelijke toegangen zoals gaten en kieren in muren en bij deuren en ramen dichtgemaakt te worden, ventilatievoegen en "muizenroosters" mogen maximaal 0,5 cm breed zijn.
  • Op zolders, in kelders, etc. dienen rommelhoeken te worden voorkomen, omdat dit schuilplaatsen biedt aan de muizen.
  • Bewaar alle voedsel zo mogelijk in goed afsluitbare trommels, kisten of kasten.
  • Deponeer afval in vuilnisbakken die geheel afgesloten kunnen worden.
  • Voer dieren zó, dat geen resten overblijven; ruim eventuele voerresten voor de avond op.
  • Voorraden dienen zó te worden opgeslagen, dat controle om, in en onder de voorraad mogelijk is, dus vrij van wanden, e.d.
  • Langdurige opslag dient zoveel mogelijk te worden vermeden en periodieke inspectie van opgeslagen goederen is geboden.
  • Teneinde te voorkomen dat huismuizen die eventueel zijn meegekomen met grondstoffen en andere goederen, al of niet op pallets, zich verspreiden, dienen deze aangevoerde goederen op de aanwezigheid van muizen te worden gecontroleerd.

H. van Blaaderen
Rat en Muis Jaargang 31, 2e kwartaal, juli 1983, pag 31-34

Meer informatie over de bestrijding van muizen
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte