Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Een gaatje van zes milimeter is al groot genoeg om een muis in huis te laten

Evenals de huismuis komen we de bosmuis ook wel in onze woningen tegen. Dat gebeurt vooral in herfst- en wintermaanden. In tegenstelling tot de huismuis verlaat de bosmuis in het voorjaar de bebouwing weer, om zich in zijn natuurlijk biotoop te vestigen. Die vindt hij in onder andere bosranden, houtwallen en tuinen met een rijke onderbegroeiing van kruidachtige planten.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Wat heeft een bos muis in huis te zoeken?

Het voedsel van de bosmuis bestaat voor een deel uit groene plantendelen, noten en andere zaden. Het is bekend dat zij daarnaast insecten, larven van insecten en andere geleedpotigen in hun voedselpakket hebben. De schade die in gebouwen wordt aangericht komt overeen met die van de huismuis. Zo knaagt de bosmuis aan de verpakkingen van levensmiddelen, gebruikt de wol van dekens en tapijten als nestelmateriaal en bevuilt onze voorraden met uitwerpselen en urine.

Verrassing in doosjes lokaas bij de muizenbestrijding

Sterker dan bij de huismuis het geval is doet de bosmuis aan voorraadvorming. Zo kwam ik eens tot de ontdekking dat het bosmuizen waren die in een groentetuin de (soms nog onrijpe) aardbeien van de struiken knabbelden, deze op een hoopje brachten om ze daarna met een laagje zand af te dekken. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om de zaden van deze vruchten als voedsel te gebruiken. De neiging tot voorraadvorming leidt er waarschijnlijk ook toe dat regelmatig kistjes of doosjes met lokaas, die bij een bestrijding worden uitgezet, vol gesleept worden met steentjes, stukjes wol, papier, koperdraad of andere rommeltjes die door de muizen in bijvoorbeeld een kruipruimte worden gevonden.

Waar herken je bos muizen aan?

De bosmuis (Apodemus sylvaticus L.) laat zich wat het uiterlijk betreft gemakkelijk onderscheiden van de huismuis (Mus musculus L.). De soort is wat forser gebouwd en heeft zeer grote kraalogen. Herkennen we de huismuis aan het feit dat de onderzijde wat lichter grijs tot grijsbruin is dan de bovenzijde, de bosmuis is duidelijk driekleurig. De rugzijde is licht geelbruin tot donkerbruin, de buik is grijsachtig wit van kleur. Tussen rug- en buikkleur bevindt zich de zogenaamde demarcatielijn. Deze scheidingslijn is oranjebruin van kleur en duidelijk zichtbaar.

Muizen overlast in "wormenaarde"

Een bijzonder geval van schade door de bosmuis kwam ik tegen in een bedrijfje dat "wormenaarde" produceert. In een aantal broeibakken van circa een meter hoog wordt mest gedaan. Deze mest moet zo zuiver mogelijk zijn, dat wil zeggen dat zij zo weinig mogelijk verontreinigingen mag bevatten. In de mest worden gedurende een bepaalde periode regenwormen losgelaten, die de mest in vruchtbare teelaarde omzetten. Een goed product voor uw potplanten dus. In de winter wordt de mest met een laag landbouwplastic afgedekt. De broeibakken zijn van een deksel voorzien. De eigenaar van het bedrijf had vastgesteld dat zijn wormen werden uitgegraven en aangevreten. In de mest zaten van bovenaf kleine gangetjes en verspreid over de mest werden restanten van wormen gevonden. Hoewel de gedachte aanvankelijk naar spitsmuizen (orde van de insecteneters) uitging, leverde de vondst van een dode bosmuis in een van de bakken het bewijs van de ware daders.

Zorg dat een muis niet in huis komt

De geadviseerde bestrijding bestond uit een eenvoudige vorm van wering. Er werd voor gezorgd dat er geen openingen meer waren, die muizen van buitenaf de toegang kunnen verschaffen. En u weet dat een gaatje van zes milimeter al groot genoeg is om een muis door te laten.

Literatuur:
Rogier Lange e.a.: Zoogdieren van de Benelux.
S.V.O.: Syllabus A 6.1.4.5.

Tekst: A.D. Bode, buitendienstmedewerker Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Bronvermelding: Rat en Muis, 36 (2) 1988, pagina 53

Meer informatie over de bestrijding van muizen
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte