Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Schade door spitsmuizen

Spitsmuizen, ook wel molmuizen genoemd, zijn nuttige zoogdieren. Zij zijn herkenbaar aan hun lange snuit, die ver voor de snijtanden uitsteekt. Het zijn insecteneters, die allerhande soorten insecten, waaronder veel kevers, nuttigen. Bovendien zijn zij zeer vraatzuchtig en kunnen slechts kort zonder voedsel. Een winterslaap houden zij dan ook niet. Een enkele maal krijgen wij op ons ongediertebestrijdingspad ook met één der spitsmuissoorten te maken.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Spitsmuizen in huis veroorzaken stank

Meestal luidt de klacht dat men zo'n last heeft van soms inderdaad ondraaglijke stank. De stank wordt veroorzaakt door bij de spitsmuis op de zijden aanwezige muskusklieren. Het verdrijven van deze geur kan het beste plaatsvinden door een goede ventilatie (ramen open!).

Geen muizengif tegen spitsmuizen

Omdat er geen middel ter bestrijding van spitsmuizen bestaat (graanproducten vreten ze niet), is het toepassen van wering verreweg de beste manier van bestrijden. Alle aanwezige openingen in buitenmuren dienen teruggebracht te worden tot maximaal 0 0,5 cm. Daarnaast zou men kunnen proberen de dieren te vangen met klapvalletjes (muizenklemmen), waarbij ongezouten vlees als lokaas wordt gebruikt. In de praktijk blijkt echter, dat dit in lang niet alle gevallen lukt.

Uitwerpselen van spitsmuizen

Vaak worden uitwerpselen van spitsmuizen voor rattenkeutels aangezien. De spitsmuis produceert namelijk een sliert uitwerpselen, die door de aanwezigheid van onverteerbare chitinedeeltjes (insectenresten) vrij los van structuur is. Door die losse structuur breekt de sliert telkens af en ontstaan keutels, die aan de uiteinden niet mooi afgerond zijn, zoals bij ratten het geval is, maar breukvlakken vertonen. Met een loep kunnen in deze uitwerpselen vaak resten van bijvoorbeeld keverschildjes duidelijk onderscheiden worden.

Uit de praktijk van de ongediertebestrijder

Een geval van schade zonder hinder door stank deed zich voor in een kuikenbroederij. Boven deze broederij bevond zich een zolder. Ter isolatie van de broederij was op het plafond, tussen de balkenlagen van de zolder, een enkele centimeters dikke glaswoldeken aangebracht. Onder deze glaswoldeken hielden zich insecten, vooral kevers, op. De aanwezige spitsmuizen merkten deze kevers op, waarschijnlijk met behulp van de reukorganen en groeven ze uit, waarna de maaltijd genuttigd werd. Dit laatste was duidelijk te zien aan de hand van de achtergebleven keverdelen (vooral dekschilden). Door de zo ontstane holletjes, die een doorsnede van ongeveer 1 cm hebben, vermindert de isolerende werking van de glaswoldeken, wat weer een zeker energieverlies betekent.

Naast de reeds eerder genoemde weringsadviezen, werd ook advies verstrekt om de aanwezige oude vogelnesten te verwijderen, omdat enkele van de aangetroffen keversoorten, zoals bijvoorbeeld de meeltor, zich hierin kunnen ontwikkelen.

Bron: Rat en Muis 27(1/2) 1979, A. D. Bode

Meer informatie over de bestrijding van muizen
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte