Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Rattenplaag? Dit moet u weten over rattenbestrijding

Bruine en zwarte ratten worden in Nederland als gevaarlijke plaagdieren gezien. Knaagschade, het bevuilen van voedsel, overdragen van ziektekiemen: redenen te over om ratten te bestrijden. Effectief (bij voorkeur preventief) bestrijden van ratten vergt kennis over rattengif en rattenval maar vooral ook kennis van de diverse soorten ratten en hun leefgewoontes. Ratten in huis? Rattenplaag in de buurt? Op deze pagina vindt u allerlei informatieve artikelen over ratten en de bestrijding ervan.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!


Heeft u last van ongedierte?

Neem dan nu contact op

Bel 085 029 85 09

of

Gebruik het formulier

U krijgt zo snel mogelijk contact met een ongediertebestrijder bij u in de buurt.
Geheel vrijblijvend


Informatie over zwarte ratten

Wat eten zwarte ratten? Hoe oud worden ze? Waar leven ze? Hoe kan ik een zwarte rat herkennen? >>

Informatie over bruine ratten

Wat eten bruine ratten? Hoe oud worden ze? Waar leven ze? Hoe kan ik een bruine rat herkennen? >>

Rattenbestrijding waar de honden geen brood van lusten

Dit keer bezocht ik met een nog wat onervaren ongediertebestrijder een dierentehuis waar men last had van bruine ratten, die voornamelijk in de binnenkennels werden gesignaleerd. Onder een hels geblaf passeerden we de op een baas of bazin wachtende viervoeters, die waarschijnlijk dachten op hun geluid te worden uitgekozen. Zeer waarschijnlijk kwamen de ratten binnen via de met de riolering in verbinding staande schrobgoot. >>

Wanhoopsdaad door rattenplaag?

Als ongediertebestrijder op bezoek bij een woningbouwvereniging werd mij gevraagd eens te gaan kijken bij een woning waarvan de bewoner zodanig door ratten werd geplaagd dat hij ten einde raad zijn woning in de brand had gestoken. Waarschijnlijk was de aanwezigheid van ratten niet de enige oorzaak, maar toch. >>

Bleekwater hulpmiddel bij bestrijding van bruine ratten

Af en toe is chloor een handig hulpmiddel voor de ongediertebestrijder, niet vanwege de blekende, schoonmakende of desinfecterende werking, maar om de geurverspreidende eigenschap van het middel. Dit was toevallig deze morgen het geval bij twee objecten met klachten over ratten, in dezelfde gemeente. >>

Bestrijding van bruine ratten in de open loopstal

Regelmatig komt het voor dat de aanwezigheid van bruine ratten in agrarische bedrijfsgebouwen door de ongediertebestrijder wordt geconstateerd. Naast de bestrijding moet ook aandacht aan wering worden geschonken. >>

Laat, na bestrijding, ratten en muizen uw gebouw niet meer in

Komt er als gevolg van een bestrijdingsactie een territorium vrij, dan zullen de ratten of muizen in de omgeving proberen zich in dat vrijgekomen gebied te vestigen. Dit kan belet worden door het nemen van maatregelen waardoor binnendringen in gebouwen niet meer mogelijk is. >>

Zwarte ratten door bestrijding zeldzaam geworden?

Het zwarte rattenbestand is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw tot een laag peil gereduceerd door inspanningen van de rattenbestrijding. Thans gemelde populaties worden waarschijnlijk met transporten meegevoerd. >>

Ratten bestrijden vanwege ziekte van Weil

De ziekte van Weil wordt veroorzaakt door bacteriën die onder meer bij bruine ratten aanwezig kunnen zijn in de nieren. De rat is daarbij drager zonder zelf ziek te worden. De bacteriën worden uitgescheiden via de urinewegen; dit betekent dat niet alleen voorwerpen en levensmiddelen, maar ook water besmet kan worden. >>

Bestrijding van woelratten

Waar deze mogelijk is verdient de vangmethode van woelratten de voorkeur. Deze geeft betere resultaten. Bestrijding met vergif kan plaatselijk wel succes opleveren, doch waarborgt dit zeker niet altijd. Alleen een goed georganiseerde en gezamenlijke woelrattenbestrijdingsactie, gevolgd door het nemen van weringsmaatregelen, geeft een afdoend en duurzaam resultaat. >>

Rattenbestrijder kan de pot op

Een verhaal uit de oude doos over ratten die het bewoners en een ongediertebestrijder bepaald niet gemakkelijk maakten. Uiteindelijk kwamen er rattengif en een rattenval aan te pas. >>

De aanhouder wint bij rattenbestrijding

Een verhaal uit de praktijk van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte over één klein ratje dat kilo's lokaas bleek te verstouwen. >>

Bestrijding van bruine ratten

Informatie over bruine ratten, de wering en bestrijding ervan. De techniek van de bestrijding, de organisatie ervan en mankementen van bouwtechnische aard, er komt heel wat kijken bij rattenbestrijding. >>

Waar ligt de oorzaak van de rattenplaag?

In een serviceflat signaleerde men een rat die met rattengif werd bestreden. Putjes werden ratdicht gemaakt maar een ongediertebestrijder ontdekte nog meer ratten. >>

Wel eens van nette bruine ratten gehoord?

In de kruipruimte van een woning vond een ongediertebestrijder een aantal dode huismussen, die netjes bij elkaar lagen. Daarnaast keutels van bruine ratten, die de mussen waarschijnlijk vanaf het dak naar beneden hebben gesleept. >>

Rattenbestrijding op campings en andere recreatieterreinen

Bruine (riool-)ratten die zich op campings etc. ophouden, kunnen zich vaak net als de recreant in een eldorado wanen. Zij dienen vooral wegens het gevaar voor de gezondheid te worden geweerd. Ze kunnen echter worden bestreden met nauwgezette hygiëne en door permanente voerplaatsen met lokaas uit te zetten. >>

Wetenswaardigheden over zwarte en bruine ratten

De zwarte rat en de bruine rat zijn van oorsprong (sub-)tropisch maar komen al sinds enige eeuwen beide in Nederland voor. De zwarte rat heeft zich echter niet zo sterk verbreid en algemeen gevestigd als de bruine rat. Wat hier de oorzaak van is, is niet geheel duidelijk. >>

Uit de praktijk van de rattenbestrijder

In augustus werd ik benaderd door de bewoner van huisnummer 2 uit een blok van vier huurwoningen. Deze bewoner had een rat in de keuken gesignaleerd en veertien dagen later zag hij een bruine rat (Rattus norvegus Berkenhout) in de slaapkamer. Ook schenen ratten in de kruipruimte voor te komen. >>

7 W's bij bestrijding van bruine ratten

Gezien het steeds schaarser wordende aanbod van bestrijdingsmiddelen verdient het aanbeveling, meer nog dan voorheen, planmatig te bestrijden om afdoende resultaten te verkrijgen en te voorkomen dat resistentie kan optreden. >>

Muskusrattenbestrijding als hulp bij de bestrijding van bruine ratten

Uit een onderzoek dat gehouden werd in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland is gebleken dat op een totaal van 17.096 muskusratten 615 woelratten (15,2%) en 177 bruine ratten (4,4%) werden bijgevangen. >>

Kunnen composthopen of compostsilo's ratten lokken?

Bruine ratten zijn alleseters en alle soorten voedsel en voedselresten als aardappelschillen, groenteafval et cetera rekenen zij tot hun menu met een duidelijke voorkeur voor het beste voedsel dat voorhanden is. >>

Bruine ratten en riolen

Bruine ratten (Rattus norvegicus Berkenhout) komen onder meer in onze rioolsystemen voor. Op zoek naar drogere plekken kunnen ze ook via de huisaansluitingen van het straatriool gebouwen binnenkomen. >>

Rattenkeutels gedetermineerd

In Dierplagen en milieu 44 (1) 1996 (een publicatie van de toenmalige Afdeling Bestrijding van Dierplagen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, tegenwoordig het KAD, Kenniscentrum Plaagdieren) staat een artikel over uitwerpselen van zoogdieren. Kijk op Ongedierte licht er de informatie over ratten uit. >>

Systeem om aanwezigheid van ratten te signaleren

Bruine ratten (Rattus norvegicus Berkenhout) die op zoek zijn naar voedsel, eten bij voorkeur op een plek met goede dekking waar zij zich onbedreigd voelen. Om die reden zullen zogenaamde permanente voerplaatsen (bijvoorbeeld een afgesloten kist met opening en voer erin) bij een infiltratie van bruine ratten bezocht worden. Daarmee hebben we een waarschuwingssysteem voor de aanwezigheid van ratten. >>

Nestelgedrag van bruine ratten

Vrouwelijke bruine ratten gebruiken allerlei zachte materialen om de binnenkant van hun nest mee te bekleden. Ze verstoppen de ingang van het het nest door er hooi, humus- of grasproppen voor te leggen. Dit artikel gaat over het nestelgedrag van bruine ratten in het laboratorium en in het wild. >>

Lokaas en de kieskeurigheid van bruine ratten

Het ligt voor de hand te denken dat deze alleseters niet al te kieskeurig zijn. Maar dat is niet zo: bruine ratten vreten bepaald niet alles. Iedere ongediertebestrijder weet dat het belangrijk is om eerste kwaliteit lokaas te gebruiken juist omdat de bruine rat kieskeurig is. >>

Voedselvoorkeur van bruine ratten in verband met rattengif

In het vorige artikel hebben we geadviseerd bij de bestrijding van bruine ratten te zorgen voor eerste kwaliteit lokaas. Gepelde haver wordt doorgaans door bruine ratten goed opgenomen. Onderstaande informatie gaat in op de voorkeur van bruine ratten voor verschillende soorten voedsel in verschillende levensfasen of seizoenen. >>

Rodenticide resistentie bij bruine ratten

Resistentie kan een oorzaak zijn voor het falen van een chemische bestrijding van een bruine rattenpopulatie. Men spreekt van resistentie op het moment dat ratten wel rodenticiden opnemen, maar er, door een overerfbaar afgenomen gevoeligheid, niet meer aan komen te overlijden of pas na langere tijdsduur. Maar hoe ontstaat resistentie? En wat is er bekend over resistentie voor anticoagulantia bij bruine ratten in Europa? >>

Ratten bestrijden met hun eigen succesformule

Het maakt ratten niet zoveel uit wat het voedselaanbod is: ze eten gewoon alles. Voor de meeste mensen zijn ratten lastig ongedierte, maar sommige beschouwen ze als "succesvol". Hoezo? >>

Waaraan kunt u de aanwezigheid van ratten herkennen?

Een rattenplaag. Enorme schade aan voorraden. Gevaar voor het overbrengen van ziektes op mensen en dieren. Bevuiling van voedselvoorraden. Knaagschade aan kabels, verpakkingen en isolatiemateriaal. Redenen genoeg om de aanwezigheid van ratten vroegtijdig op te sporen. In dit artikel zetten wij alles over het opsporen van ratten op een rij. >>

Rattenplaag in het Duitse Hameln

Eind 2008 kampte de Duitse stad Hameln met een heuse rattenplaag. De stad van de welbekende Rattenvanger wist zich geen raad met de ratten. >>

Rat bestrijden: wie komt er eigenlijk in het nauw?

Vaak wordt de vraag gesteld of het waar is dat ratten mensen aanvallen. Sommige verhalen gaan als een hardnekkig gerucht de wereld rond en het bewijs van echtheid wordt voor dit soort beweringen zelden geleverd. Uit de praktijk van de rattenbestrijding. >>

Ziekte van Weil eist slachtoffer; ratten dragen ziekte over

De veroorzakers van de ziekte van Weil zijn bacteriën (Leptospiren). Vooral muizen en ratten dragen Leptospiren, die modderkoorts en ziekte van Weil bij de mens veroorzaken. Ook runderen kunnen Leptospiren bij zich dragen. Deze variant kan melkerskoorts bij de mens veroorzaken. >>

Rattengif. Hoe werkt dat eigenlijk?

Rattengif, rattenvergif, rattenkruit. Volgens “Van Dale Hedendaags Nederlands” is dit “een verbinding van arsenicum en zuurstof, een zwaar vergiftig wit poeder zonder smaak”. Dat is niet waar! >>

Welke ratten zijn er?

Wanneer we het in Nederland over een rat hebben bedoelen we meestal een bruine rat. Maar er zijn meer ratten. De zwarte rat (Rattus rattus) is een van de meest beruchte. In dit artikel zetten we een aantal ratten op een rij. >>

Bestrijden van ratten op het boeren bedrijf

De bestrijding van ratten moet systematisch gebeuren: U start met een inspectie van uw boerderij, vervolgens plaatst u lokaas voor het bestrijden van ratten en controleert u het effect. Wij hebben de nodige maatregelen voor u op een rij gezet. >>

Hoe kunt u het beste ratten bestrijden in een manege?

Het bestrijden van de ratten is nog niet zo eenvoudig. Het simpelweg neerzetten van vergiftigd lokaas zal niet zonder meer tot resultaten leiden. Eerst dient het aanbod aan paardenbrok, brood en koek e.d. te worden beperkt. >>

Bruine ratten: vroegtijdig opsporen voorkomt veel ellende

Wanneer we het in Nederland hebben over ratten in en om gebouwen, bedoelen we meestal de bruine rat (Rattus norvegicus). De bruine rat staat ook bekend onder de namen Noorse rat, rioolrat, waterrat of stadsrat. Het lichaam is 20 tot 30 cm lang; de staart is 15 tot 25 cm lang, maar altijd korter dan het lichaam. >>


Ratten in het nieuws


RATTEN BESTRIJDEN VANAF 2015

Per januari mogen in de buitenlucht geen rattenbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Bron:nos.nl


RATTENBESTRIJDING BIJ BELGISCHE BEKEN

Bestrijden van ratten is niet genoeg. Er is een brochure met preventie tips. Bron:www.nieuwsblad.be


RATTENBESTRIJDING OP HOOGTE

In een nieuw kantoorgebouw in New York wemelt het van de ratten. Bron:www.telegraaf.nl


BESTRIJDING ZWARTE RATTEN IN DE PEEL

De aanpak van zwarte rattenbestrijding blijkt succesvol. Bron:www.bd.nl


RATTENBESTRIJDING IN VLAAMS BRABANT

Ratten bestrijden langs waterlopen gebeurt voortaan door de VMM; het meldpunt voor ratten blijft bij de provincie. Bron:www.nieuwsblad.be


RATTENBESTRIJDING IN AMSTERDAM

Sinds 2012 stijgt in de hoofdstad het aantal aanvragen om ratten te bestrijden. Bron:www.powned.tv


RATTENBESTRIJDING IN NEW YORK

Een statisticus berekende vanwege de rattenbestrijding om hoeveel ratten het zou moeten gaan in New York. Bron:nos.nl


RATTENBESTRIJDING IN ZIEKENHUIS

In India zijn ongediertebestrijders druk met duizenden ratten. Bron:www.nu.nl


WIE MOET RATTEN BESTRIJDEN?

In Hengelo wijzen gemeente en projectontwikkelaar naar elkaar vanwege rattenbestrijding bij een gekraakte boerderij. Bron:www.tubantia.nl


RATTEN ETEN TER BESTRIJDING

Voorstel van een Indiaas ministerie om het wereldvoedselprobleem op te lossen. Bron:www.nu.nl


RATTEN EN ZIEKTE VAN WEIL

In Almere gaat men bruine ratten bestrijden in de Hoge Vaart vanwege een geval van de ziekte van Weil. Bron:www.omroepflevoland.nl


BESTRIJDING VAN ZWARTE RATTEN

Krantenartikel over een mogelijke zwarte rattenplaag vanuit Limburg en Brabant. Bron:www.volkskrant.nl


RATTENBESTRIJDING IN ASTEN

De gemeente geeft adviezen om ratten in de gemeente te bestrijden. Bron:www.dichtbij.nl


RATTENPLAAG IN RAMSEL

Een filmpje illustreert hoe ratten een terras van een woonhuis bezoeken. Bron:www.gva.be


EINDHOVEN BETAALT NIET MEE RATTENBESTRIJDING

Er is geen meerderheid in de gemeenteraad voor het mee betalen aan het bestrijden van zwarte ratten in Eindhoven-noord. Bron:www.ed.nl


RATTEN VOL ZIEKTEKIEMEN

In New York hebben onderzoekers bij ratten zeer veel ziekmakende bacterien en virussen vastgesteld. Bron:www.metronieuws.nl


RATTENBESTRIJDING IN EINDHOVEN

De gemeente betaalt mee als de GGD bestrijding van ratten noodzakelijk acht. Bron:www.ed.nl


RATTENPLAAG IN DILBEEK

Bewoners zijn de vele ratten in hun tuin beu. De gemeente gaat het probleem snel bestrijden. Bron:www.nieuwsblad.be


RATTENBESTRIJDING IN LIMBURG

De provincie Limburg trekt geld uit om zwarte ratten te bestrijden o.a. door nieuwe vangtechnieken te ontwikkelen. Bron:www.agriholland.nl


RATTENPLAAG IN EINDHOVEN-NOORD

De gemeente betaalt niet mee aan het bestrijden van zwarte ratten. Bron:www.ed.nl


RATTEN BESTRIJDEN IN EINDHOVEN

Zwarte ratten duiken ook op in andere wijken van Eindhoven. Gaat de gemeente ze bestrijden? Bron:www.studio040.nl


RATTEN BESTRIJDEN IN ACHT

De dorpsraad is ontevreden over de gemeentelijke bestrijding van zwarte ratten. Bron:www.dichtbij.nl


RATTEN BESTRIJDEN MET BROODBAK

In Gorinchem staat een broodbak bij een eendenvijver om de overlast van ratten en ander ongedierte te beperken. Bron:www.destadgorinchem.nl


BRUINE RATTEN IN GENK (B)

De stad heeft veel ratten in het centrum. Men gaat de oorzaak opsporen en de ratten bestrijden. Bron:www.standaard.be


CONTINUING STORY RATTENPLAAG IN ACHT

De dorpsraad gaat zelf een plan maken om de aanhoudende rattenplaag te bestrijden. Bron:www.studio040.nl


ZWARTE RATTEN IN OPHEUSDEN

Wat doet de gemeente ter bestrijding van zwarte ratten? Bron:www.gelderlander.nl


RATTEN GEVOLG VAN SLUIKSTORTEN

In het Belgische Lommel heeft de gemeente een professionele rattenbestrijder in de arm genomen. Bron:www.nieuwsblad.be


RATTENBESTRIJDING IN EINDHOVEN

Een gemeenteraadslid schreef een open brief over de zwarte rattenplaag in de gemeente en de falende bestrijding. Bron:www.ed.nl


RATTENBESTRIJDING IN DE PEEL SUCCESVOL

In plaats van driekwart heeft nu nog slechts eenderde van de boerenbedrijven last van zwarte ratten. Dringend advies is om samen te werken met ongediertebestrijders. Bron:www.bd.nl


TIPS OM RATTEN TE BESTRIJDEN

In Beringen is het aantal aanvragen om ratten te bestrijden verdubbeld. Tijd voor actie. Bron:www.limburgnieuws.be


PROFESSIONELE RATTENBESTRIJDING NOODZAKELIJK

Het gemeentehuis van Gronau wordt geplaagd door ratten en muizen, die onder de bureaus doorlopen. Bron:www.tubantia.nl


RATTENBESTRIJDING VOOR EIGEN REKENING

In Acht zorgt de gemeente alleen voor rattenbestrijding op openbaar terrein. Bron:www.studio040.nl


RATTEN BESTRIJDEN DOOR BOETE OP HONDENPOEPZAKJES

Hondenpoepzakjes worden in straatkolken gegooid, het riool raakt daardoor verstopt. Bron:www.dichtbij.nl


RAT ATTACK

In de New Yorkse metro loopt een flinke rat recht op de camera af. Bron:deredactie.be


RATTENBESTRIJDING OP DE BOERDERIJ

Samenwerking tussen veehouder en professionele plaagdierbestrijder is van belang om zwarte ratten het snelst te vangen. Bron:www.melkvee.nl


RATTENBESTRIJDING IN AMSTELVEEN

Geen vogels voeren want het overgebleven voer trekt ratten aanj. Bron:www.dichtbij.nl


RATTEN IN BOXTEL

Waar eerder rattenbestrijding nodig leek, is nu de overlast voorbij. Bron:www.bd.nl


GEZAMENLIJKE AANPAK RATTEN

In Waalre trekken burgers samen op in de rattenbestrijding. Bron:www.ed.nl


ZWARTE RATTENOVERLAST

In Acht filmde een bewoonster de zwarte ratten in haar tuin en schuurtje. Bron:www.hartvannederland.nl


RATTENBESTRIJDING IN ROTTERDAM

Er komt actie om mensen erop te wijzen dat het gooien van etensresten op straat ratten aantrekt. Bron:www.deweekkrant.nl


RATTENBESTRIJDING IN NEW YORK

Foto's van vrijwillige rattenbestrijders met hun honden. Bron:www.nrcq.nl


RATTEN IN DE GRACHT

Bewoners willen een gracht geruimd hebben vanwege overlast van ratten en ander ongedierte. Bron:www.nieuwsblad.be


RATTEN OP REIS

Op weg naar India zagen passagiers ratten rondlopen in het gangpad van hun vliegtuig. Bron:www.powned.tv


RATTEN BESTRIJDEN DOOR SAMENWERKEN

Uit Eindhoven komt het voorstel buurtbewoners te laten samenwerken voor een betere rattenbestrijding. Bron:www.dichtbij.nl


RATTEN IN PARIJS

Naar schatting zijn er zes miljoen ratten in Parijs. Rattenbestrijders krijgen geen goede greep op het probleem. Bron:www.deredactie.be


RATTENBESTRIJDING IN HENGELO

Vanwege een opknapbeurt van een waterloop is een ongediertebestrijder aan de slag gegaan met rattenbestrijding. Bron:www.tubantia.nl


RATTENBESTRIJDING IN DE PEEL

Alvorens over te gaan tot de bestrijding van zwarte ratten, wordt eerst het zwarterattenprobleem in Odiliapeel in kaart gebracht. Bron:www.bd.nl


RATTENBESTRIJDING IN GB

Resistentie tegen rattengif heeft gigantische ratten tot gevolg. Bron:www.dailystar.co.uk


MEER RATTENOVERLAST IN 2014?

Volgens de gemeente Valkenswaard is er dit jaar meer rattenbestrijding nodig dan andere jaren. Bron:www.ed.nl


WERKGROEP TER BESTRIJDING VAN ZWARTE RATTEN

In Odiliapeel komt een werkgroep die een draaiboek uit de gemeente Nederweert als leidraad gaat gebruiken bij de bestrijding van zwarte ratten. Bron:www.bd.nl


ZWARTE RATTENPLAAG

In Odiliapeel komt voorlichting over de bestrijding van zwarte ratten. Bron:www.bd.nl


RATTENBESTRIJDING PER JULI 2014

Vanaf die tijd is bestrijding buiten met rattengif en muizengif verboden. Bron:www.boerderij.nl


RATTENBESTRIJDING IN SPANGEN

Flyers en rattengif worden ingezet om in Rotterdam ratten te bestrijden. Bron:www.metronieuws.nl


RATTEN IN AMSTERDAM ONDERZOCHT

De GGD monitort de aanwezigheid van bruine en zwarte ratten in de stad. Bron:www.parool.nl


RATTENOVERLAST IN BOXTEL?

Door nieuw rioleringsplan is rattenbestrijding nodig, volgens een bewoner van Boxtel. Bron:www.bd.nl


BLOG OVER RATTENBESTRIJDING

Uitleg over het nut van bestrijding van muskusratten. Bron:beijumnieuws.blogspot.nl


RATTENBESTRIJDING IN UTRECHT

Het KAD gaat de rattenplaag aan het Domplein onderzoeken. Bron:www.destadutrecht.nl


RATTEN IN RENSWOUDE

De gemeente wil deze ratten gericht bestrijden. Bron:www.dewoudenberger.nl


RATTENBESTRIJDER?

Een filmpje van een reiger met een spartelende rat. Bron:vroegevogels.vara.nl


ONGEDIERTEBESTRIJDERS OVER RATTENGIF

Ongediertebestrijders willen graag meer soorten rattengif gebruiken om ratten goed te kunnen bestrijden. Bron:www.parool.nl


RATTENBESTRIJDING IN NEW YORK

Minder ratten door ze de pil te geven maar het doel is niet om de stad vrij van ratten te maken. Bron:www.volkskrant.nl


RATTENBESTRIJDING IN ZWOLLE

De rattenplaag bij een grasveld wordt bestreden met rattengif, zo vertelt de ongediertebestrijder. Bron:www.rtvoost.nl


1.1 MILJOEN DOLLAR VOOR RATTENBESTRIJDING

Dit budget heeft de metro in New York dit jaar voor ongediertebestrijding. Kan niet voorkomen dat er een rat in de metro rondrent! Bron:www.ad.nl


RATTEN IN ZWOLLE

De verantwoordelijke rattenbestrijder komt in actie na meldingen over ratten op een grasveld. Bron:www.rtvoost.nl


NATUURLIJKE RATTENBESTRIJDING

Foto van een reiger met een rat in zijn bek. Bron:www.vroegevogels.vara.nl


IERSE RATTENBESTRIJDER OVER MEGA-RAT

Ongediertebestrijders in Ierland vangen een rat ter groote van een kat. Bron:www.spitsnieuws.nl


RATTENGIF IN AMSTERDAM IN DE BAN

De GGD wil maatregelen treffen die ratten preventief bestrijden. Bron:www.dichtbij.nl


BIJZONDERE RATTENPLAAG

De rattenbestrijder vermoedt dat het om losgelaten tamme ratten gaat die gekweekt hebben met wilde ratten. Bron:www.nieuwsblad.be


RATTENBESTRIJDING IN UTRECHT

De oorzaken voor een rattenplaag verschillen per wijk en dus worden ratten op verschillende manieren bestreden. Bron:www.ad.nl


ZWEEDSE RATTENBESTRIJDING

Foto's van een gigantische rat, die door Zweedse rattenbestrijders zou zijn gevangen. Bron:www.wtf.nl


RATTENPLAAG IN UTRECHT

Rattenbestrijding is nodig sinds de bouw van DOMunder. Bron:www.destadutrecht.nl


AMSTERDAMSE RATTENBESTRIJDING

De GGD deed onderzoek naar meldingen van ratten in en om huizen. Bron:www.natuurbericht.nl


SUPERMARKT BAKT RAT IN TAART

De lievelingstaart van een man van 96 jaar smaakte dit keer niet zo goed: er bleek een rat in te zitten. Bron:www.nos.nl


RATTENBESTRIJDING OP DE TV

Zwarte ratten rukken op en de bestrijding is lastig. Bron:www.eenvandaag.nl


GRESBUIZENSTELSEL OORZAAK RATTENPLAAG

In een Bredase wijk worden ratten bestreden met gif maar de oorzaak wordt niet aangepakt, stelt de SP-wijkcontactpersoon. Bron:www.bredavandaag.nl


RATTENGIF HELPT NIET RATTEN TE BESTRIJDEN

Om die reden mag het middel Rozol Pat' niet meer gebruikt worden ter bestrijding van bruine ratten. Bron:www.groeneruimte.nl


KIPPEN WEG OM RATTEN TE BESTRIJDEN

Loslopende kippen in Antwerpen bij brug 11 moeten weg omdat hun voer ook ratten aantrekt. Bron:www.gva.be


NOS BESTEEDT AANDACHT AAN RATTENBESTRIJDING

Een radioverslaggever nam een kijkje bij de bestrijding van zwarte ratten. Bron:www.nos.nl


STRENGER BELEID RATTENGIF BEMOEILIJKT BESTRIJDING

Strikter toelatingsbeleid heeft met name consequenties voor de bestrijding van zwarte ratten. Bron:www.groeneruimte.nl


PREVENTIEVE RATTENBESTRIJDING IN KORTRIJK

Het stadsbestuur van Kortrijk schrijft een openbare aanbesteding uit voor het bestrijden van ratten. Bron:www.nieuwsblad.be


KILLER MUTANT RATTEN IN GROOT BRITANNIE

Een Britse krant bericht over ratten die resistent zijn tegen rattengif. Bron:www.dailystar.co.uk


RATTENBESTRIJDING IN BREDA

Na een klacht van een bewoonster over bruine ratten lijkt de gemeente breda over te zijn gegaan tot muizenbestrijding!  Bron:www.bndestem.nl


RATTEN UIT RIOOL

In Valkenburg stelde een rijdende camera vast dat ratten uit een riool in een woonwijk kropen.  Bron:www.limburger.nl


POLITIE TRAINT RATTEN

Ratten ruiken beter dan mensen en honden. Ze worden ingezet bij het speurwerk van de politie.  Bron:www.volkskrant.nl


POES IN RATTENVAL

Hoe ratten bestrijding kan leiden tot onbedoeld dierenleed.  Bron:www.rtvnh.nl


ONDANKS BESTRIJDING TOENAME RATTEN

De ongediertebestrijder van de gemeente Leudal wordt weer ingeschakeld nu het aantal zwarte ratten toe lijkt te nemen ondanks een bestrijdingsprogramma.  Bron:www.l1.nl


VOORKOMEN RATTEN BETER DAN BESTRIJDEN

Ratten bij een weitje met kippen en konijnen bezorgen overlast bij de omwonenden.  Bron:www.gelderlander.nl


RATTENPLAAG IN PIJNACKER

De redactie van het plaatselijk nieuws meldt dat na het zien van ratten in het centrum van Pijnacker, enkele dames gillend de weg naar huis hebben vervolgd. Tijd voor bestrijdingsmaatregelen? Bron:www.telstar-online.nl


MUIZEN- EN RATTENPLAAG DOOR VERLOEDERING

In de Belgische gemeente Lede veroorzaakt een leegstaand slooppand een plaag van muizen en ratten. Bron:www.nieuwsblad.be


DOOR RATTEN ZAKT AUTO DOOR WEG

In Losser moet rattenbestrijding worden ingezet, zeker nu het ongedierte voor een wegverzakking zorgde. Bron:www.tubantia.nl


NOODKREET RATTEN

In Hillegom beklaagt een inwoner zich over de falende rattenbestrijding in de gemeente. Bron:www.dichtbij.nl


RATTEN VIA DE REGENPIJP

Ook in Sittard lukt het de gemeente niet om ratten effectief te bestrijden. Bron:www.limburger.nl


RATTENPLAAG IN ANTWERPEN

Bewoners klagen, eigenaar en gemeente wijzen naar elkaar: wie gaat de ratten en muizen bestrijden? Bron:www.gva.nl


BRUINE RATTEN IN ROOSENDAAL

Ongediertebestrijding is bezig ratten te bestrijden in de Brabantse plaats. Bron:www.bndestem.nl


RATTEN KIJKEN ANDERS

Uit onderzoek blijkt dat ratten hun ogen zodanig gebruiken dat ze altijd vijanden in de lucht kunnen spotten. Bron:www.scientias.nl


RATTEN WEERSTAAN GIF

Het Reformatorisch Dagblad schrijft uitgebreid over dit fenomeen bij het bestrijden van ratten. Bron:www.refdag.nl


RATTENPROBLEEM IN AMSTERDAMSE BUURT

Men gaat schoonmaakacties houden, maar of die de ratten voorgoed de buurt uit helpen? Bron:www.rtvnh.nl


BURGER STAAT ALLEEN VOOR RATTENPLAAG

Rattenbestrijding komt voor eigen rekening. Een particulier is ten einde raad. Bron:www.dichtbij.nl


RATTENBESTRIJDING OP DE RADIO

Radio 1-verslaggever Marno Remmers was op 7 mei 2013 in Nuenen waar een rattenplaag heerst. Bron:weblogs.nos.nl


CONSEQUENTIES BEZUINIGEN OP RATTENBESTRIJDING

Informatief interview met ongediertebestrijder. Bron:www.rtvoost.nl


HONDEN INGEZET BIJ RATTENBESTRIJDING

In New York jagen getrainde terriërs op ratten. Bron: www.telegraaf.nl


INSPECTIE RATTENBESTRIJDING

Bestrijdt de ongediertebestrijder ratten op voorgeschreven wijze? Dit gaan ILT, NVWA en waterschappen onderzoeken. Bron: www.groeneruimte.nl


RATTEN MOGELIJKE OORZAAK BRAND

Column van Vroege Vogels over het knagen van ratten aan van alles en nog wat. Zoals electriciteitskabels. Bron: www.vroegevogels.vara.nl


NIET ZELF AAN- MODDEREN MET RATTENGIF

Onderzoeker Meerburg roept op bij een rattenplaag een gespecialiseerde ongediertebestrijder in de arm te nemen. Bron: www.omroepgelderland.nl

RATTENGIF WERKT NIET MEER OVERAL

Uit resultaten van het resistentie-onderzoek 2012 blijkt dat we 25% van de ratten in Nederland niet meer kunnen bestrijden met rattengif. Bron: www.bruinerat.nl


RATTENSTANK

Ratten in de kruipruimte door afval van de vorige bewoners. Een voorbeeld uit Rotterdam. Bron: www.rijnmond.nl


RATTENBESTRIJDING IN NEW YORK

Men gaat er steriliserend rattengif inzetten. Bron: www.nationalgeographic.nl


DE GRENS VOOR BEVER RATTEN

Ongediertebestrijders vangen bever ratten die vanuit Duitsland de grens overzwemmen. Bron: www.gelderlander.nl


RATTENPLAAG IN WIJCHEN

Een raadslid verzoekt de gemeente om ratten-bestrijding bij het Cool Nature park. Bron: www.gelderlander.nl


RATTEN KONING

Vara's Vroege Vogels leggen als actueel natuurweetje uit wat een rattenkoning is. Uiterst zeldzaam fenomeen.


RATTEN OORZAAK STROOMSTORING?

In Fukushima onderzoekt men de betrokkenheid van ratten bij een grote stroomstoring. Bron:www.guardian.co.uk


RATTENBESTRIJDING BIJ RIETFILTER

In een natuurgebied bij Hoogeveen vernielen ratten een waterzuiverings-systeem.Bron:www.dvhn.nl


ALTERNATIEVE VORM RATTENBESTRIJDING

In New York bestrijden de autoriteiten ratten op een nieuwe manier: geboorte-beperkend aas. Bron: www.welingelichtekringen.nl


UITZONDERLIJKE VORM RATTENBESTRIJDING

In Iran worden scherp-schutters ingezet om ratten te bestrijden, volgens Spitsnieuws.


MUSKUS RATTEN BESTRIJDING LOONT

Het aantal gevangen muskus ratten was in 2012 lager dan het jaar ervoor. Dit meldt de Unie van Waterschappen, die concludeert dat het beheer de muskusrattenpopulaties steeds beter onder controle heeft. Bron: www.groeneruimte.nl


NIEUWE TOELATING RATTENGIF

BONIRAT BLOK professioneel op basis van de werkzame stof difenacoum wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bruine ratten en huismuizen in ruimten en riolen. Het betreft een middel voor professioneel gebruik. Bron: www.ctb.agro.nl


RATTENGIF WERKT NIET ALTIJD

Ongeveer 35% van de bruine ratten in Oost-Nederland blijkt resistent tegen rattengif te zijn. Bron: www.tubantia.nl


GEMEENTE NUENEN RESERVEERT GEEN GELD VOOR RATTENBESTRIJDING

Eerst onderzoekt het KAD de problemen rondom ratten en rattenbestrijding op verzoek van deze gemeente. Bron: www.ed.nl


RATTENBESTRIJDING IN VEGETARISCH RESTAURANT

RTL Nieuws bericht dat een vegetarisch restaurant in China weigert een bijtende rat te verdelgen

 


© 2015 Kijk Op Ongedierte