Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Bestrijding van bruine ratten in de open loopstal

Regelmatig komt het voor dat de aanwezigheid van bruine ratten (Rattus norvegicus Berkenhout) in agrarische bedrijfsgebouwen door de ongediertebestrijder wordt geconstateerd. Meestal zal dat na melding van de boer zijn die een zodanige overlast gaat krijgen dat hij deze niet meer aanvaardbaar vindt. Ook is het mogelijk dat een melding komt nadat pogingen van de boer om zelf de bestrijding ter hand te nemen op niets zijn uitgelopen. Deskundige hulp is dan geboden, waarbij naast de bestrijding ook aandacht aan weringsaspecten moet worden geschonken.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

In de open loopstal treffen we vaak ratten aan

We kennen in Nederland verschillende staltypen. De stalvorm is aangepast aan de dieren die er in gehouden worden. De indeling is een praktische en gericht op de werkwijze van de boer. Een van de typen die veel toepassing vindt is de open loopstal. Deze biedt huisvesting aan melkkoeien die er ook in de zomer 's nachts verblijven en als de boer te weinig weidegrond bezit zelfs overdag. [...] De koeien krijgen dagelijks tijdens het melken brok dat automatisch wordt aangevoerd. Verder bestaat het diervoeder meestal uit snijmaïs dat voor enkele dagen tegelijk in het gangpad wordt gelegd. In deze situatie treffen we vaak ratten aan. Door de aanwezigheid van voldoende nestelgelegenheid en aantrekkelijk voedsel blijkt de bestrijding in de praktijk niet altijd even eenvoudig.bestrijding van bruine ratten op boerenbedrijf / stallen

Bron: https://commons.wikimedia.org. Interieur van de historische schuur van East Riddlesden Hall, Engeland. De witte vlekken op de achtergrond zijn gaten in de gevelmuur, waarschijnlijk bedoeld om uilen en andere vogels binnen te laten ter bestrijding van ratten en muizen.

Bestrijding begint met uitzoeken waar de nestplaatsen zich bevinden

Om tot een goed resultaat te komen is het noodzakelijk om een lokaas toe te passen dat ratten lekkerder vinden dan het aanwezige voer en dat uitgezet wordt op plaatsen zo dicht mogelijk bij de nestelgelegenheid. Dit laatste is nodig om de ratten zo weinig mogelijk te laten kiezen tussen datgene dat ze toch al lekker vonden en het door de bestrijder aangeboden lokaas. Bovendien is de door de rat af te leggen afstand tussen nestplaats en voerplek dan klein, zodat de kans op ontdekking door de „vijand" kleiner en de kans op goede opname groter wordt. Een onderzoek zal moeten aantonen waar de nestplaatsen zich bevinden. Op een aantal mogelijkheden moet worden gelet:

  • de ruimte tussen isolatie en golfplaat
  • de ruimte tussen plafond van de melkstal en vloer silozolder
  • de drogere delen van de mest in de mestput
  • het zand onder de betonvloer.

Op de eerste twee wordt meestal wel gelet, maar de laatste twee worden dikwijls over het hoofd gezien. Het is echter wel degelijk mogelijk dat ratten over de mest wandelen en vooral nestelen in de hoeken, waar zich dikke korsten op de mest bevinden. Zij zien soms kans om vanuit de put langs afvoerbuizen of leidingen onder de vloeren te komen, waar het heel moeilijk is om lokaas uit te leggen. De enige plaats waar dat wel kan is op de mest.

Lokaas uitleggen ter bestrijding van ratten en huismuizen

Het lokaas moet dan niet los worden uitgelegd, maar kan worden verpakt in kleine plastic zakjes. Dat is om het vroegtijdig onaantrekkelijk worden van het lokaas tegen te gaan. De ratten knabbelen de zakjes zelf wel kapot. Ook kan er met lokaaszakjes worden gewerkt boven de isolatie. Van buitenaf worden de zakjes dan achter de gording weggewerkt. Vastbinden met een ijzerdraadje vergemakkelijkt de controle. Beter is het om in isolatieplaten en plafond van de melkstal luikjes te maken voor het inrichten van voerplaatsen of om voerpotten in de isolatieplaten te draaien. De opname van lokaas kan zo beter en eenvoudiger gecontroleerd worden. Ze kunnen ook dienen ter bestrijding van zwarte ratten en huismuizen, welke ook veel schade aan de isolatie kunnen aanbrengen. Op de silozolder en in de stal kunnen voerkisten gebruikt worden.

Verkeerd lokaas veroorzaakt langdurig verloop van rattenbestrijding

De keuze van geschikt lokaas komt zeker niet op de laatste plaats. In sommige gevallen kan goed resultaat bereikt worden met gepunte haver. Ook gebroken maïs voldoet in veel gevallen goed. Op die bedrijven waar snijmaïs gevoerd wordt aan de koeien wil het wel voorkomen dat ratten daaraan de voorkeur geven in plaats van aan het aangeboden lokaas. Regelmatig blijkt dan dat zonnepitten (ook in voerpijpen/-kisten rond de kuil) graag door ratten worden opgenomen. Die worden wel bijzonder aantrekkelijk gevonden. Bedenk dat een langdurig verloop van een bestrijding veroorzaakt kan worden door de verkeerde keus van lokaas. De opname is dan te gering om tot een snelle afronding te komen. Zonodig dient een lokaaskeuzeproef te worden uitgevoerd.

Goede wering is belangrijk bij het bestrijden van ratten

Zijn de ratten eenmaal verdwenen, dan verdient het weringsaspect nog de aandacht. Hoe kwamen de ratten binnen en welke maatregelen kunnen getroffen worden om ze in het vervolg buiten te houden. Een aantal vaste punten:

  • regenpijpen die op open water lozen voorzien van bolroosters
  • de deksels van de mestputten goed gesloten houden
  • bij open deuren goede buitenverlichting
  • muren vrij van materiaalopslag houden.

Overige weringsaspecten moeten per bedrijf in ogenschouw worden genomen. En wordt u met ratten geconfronteerd, op de boerderij of elders, denk dan altijd aan de regel: „Uit een goede wering trekt men altijd lering".

A.D. Bode
Rat en Muis, Jaargang 33, 1e kwartaal, april 1985, pag 23-27

Meer informatie over de bestrijding van ratten
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte