Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

7 W's bij bestrijding van bruine ratten

Gezien het steeds schaarser wordende aanbod van bestrijdingsmiddelen verdient het aanbeveling, meer nog dan voorheen, planmatig te bestrijden om afdoende resultaten te verkrijgen en te voorkomen dat resistentie kan optreden.

Rattenbestrijding met gif is werk voor een professional. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Zeven W's voor de rattenbestrijding

Enkele stappen die men in ieder geval zou moeten doorlopen zijn hier samengevat in de 7 W's voor de bestrijder:

 1. Waar komen de ratten vandaan?
 2. Waarom zitten de ratten hier?
 3. Wat is er aan wering en hygiëne te doen?
 4. Wanneer moet er worden bestreden?
 5. Welk type voerplaats kan ik het beste toepassen?
 6. Waar worden hoeveel voerplaatsen uitgezet?
 7. Waarmee wordt de bestrijding uitgevoerd en hoe kan het lokaas zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt?

Wat is belangrijk bij voerplaatsen om ratten te bestrijden?

Vaste voerplaatsen zijn er te kust en te keur. Houten kisten, metalen boxen, kunststof pijpen in allerlei maten en soorten zijn te koop of in eigen beheer te maken. Er is een aantal punten dat belangrijk is voor de keuze en de inrichting van een voerplaats:

 • ze moet voor de ratten zo aantrekkelijk mogelijk zijn (schuilgelegenheid, ongestoord kunnen eten);
 • het lokaas moet goed te plaatsen, te controleren en te verversen zijn;
 • het lokaas moet schoon en droog blijven;
 • het lokaas moet niet bereikbaar zijn voor derden en andere diersoorten en de voerplaats moet als zodanig duidelijk herkenbaar zijn;
 • dat kan dan met behulp van een slot, stevig vastzetten van het deksel en het opbrengen van een waarschuwingstekst;
 • men moet rekening houden met vogels, honden en katten door gebruik te maken van voldoende lange kunststof voerbuizen en het plaatsen van een U-vormige betonstaaf ter afsluiting daarvan of het plaatsen van een tussenschot in kisten.

Breng plekken van rattenbestrijding in kaart

Zorg bij het uitzetten van de voerplaatsen dat deze op een kaart of een lijst geregistreerd staan. Het is overzichtelijk, ook voor een eventuele vervanger. Op die lijst kunnen de controle data, de opname en de andere gegevens worden genoteerd.

Voorkomen is beter dan bestrijden van ratten

Bij rattenbestrijding moet men niet vergeten dat in de Woningwet, de gemeentelijke bouwverordening, de milieuvergunning en andere regelgeving, voorschriften zijn opgenomen waarin staat dat een eigenaar/gebruiker maatregelen moet treffen teneinde hinder en overlast van ongedierte te voorkomen. Dit is een instrument dat in voorkomende gevallen een essentiële bijdrage kan leveren wanneer er bouwtechnische en hygiënische gebreken moeten worden hersteld. Deze maatregelen moeten zijn getroffen voordat een bestrijding zinvol kan worden aangepakt.

Zorgvuldig zijn met rattengif

Het niet volgens de wettelijke voorschriften toepassen van bestrijdingsmiddelen is een overtreding van de Bestrijdingsmiddelenwet en valt onder de Wet op de Economische Delicten. Door controlerende ambtenaren van onder andere de Inspectie Milieuhygiëne en de AID kan bij overtreding procesverbaal worden opgemaakt. Het risico voor mens, dier en milieu mag niet worden verwaarloosd. Zorgvuldige toepassing van middelen is een vereiste. De wettelijke regels zijn hierop afgestemd.

H. Vos, Dierplagen en Milieu, 43 (1) 1995, 13-15

Meer informatie over de bestrijding van ratten
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte