Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Systeem om aanwezigheid van ratten te signaleren

Bruine ratten (Rattus norvegicus Berkenhout) die op zoek zijn naar voedsel, eten bij voorkeur op een plek met goede dekking waar zij zich onbedreigd voelen. Om die reden zullen zogenaamde permanente voerplaatsen (bijvoorbeeld een afgesloten kist met opening en voer erin) bij een infiltratie van bruine ratten bezocht worden. Daarmee hebben we een waarschuwingssysteem voor de aanwezigheid van ratten.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Waar kunnen bruine ratten in het buitengebeuren ons bedreigen?

Tot risicovolle plaatsen kunnen de volgende voorbeelden worden gerekend:

  • een sloot nabij woningen, bedrijven, campings, et cetera.;
  • omgeving van openluchtzwembaden;
  • waar lozingen plaatsvinden op een sloot;
  • een sloot die verbinding heeft met of in de buurt ligt van een (clandestiene) vuilnisstortplaats;
  • gier- of zinkputten;
  • maïs- en andere voerkuilen.

Voedsel -en zeker een "ratgevoelig object"- trekt bruine ratten aan

Door hun aard zullen bepaalde objecten sneller bruine ratten aantrekken dan andere. Levensmiddelenbedrijven en veevoederfabrieken, landbouwbedrijven met opslag van graan, maïs, bieten, veevoeder, etc, kortom overal waar voedsel in grote hoeveelheden is geconcentreerd. Aldaar zal het de moeite lonen genoemde voerplaatsen in te richten. Dit kan ook vaak noodzakelijk blijken bij bedrijven waar weringsmaatregelen niet afdoende kunnen worden uitgevoerd, doordat bijvoorbeeld deuren van opslagplaatsen (semi-)permanent open moeten blijven staan. Een ring van vaste voerplaatsen voorzien van wat lokaas is dan zeer gewenst. Nodig is dan frequente (zo mogelijk dagelijkse) controle en bij opname van het lokaas, aansluitend een bestrijdingsactie.

Vaste voerplaatsen met onvergiftigd lokaas voor bruine ratten

Indien een beheerder van een gebouw dat "ratgevoelig" is, permanente voerplaatsen heeft ingericht, kan hij deze voorzien van onvergiftigd lokaas. Indien kinderen, huisdieren en in het wild levende dieren waarvan de instandhouding gewenst is, onverhoopt van het lokaas zouden eten, is hieraan geen gevaar verbonden. Dit onvergiftigde lokaas, bijvoorbeeld eerste kwaliteit haver, dient te worden uitgezet in goed afgesloten of gesealde, (zeer) dunwandige plastic zakjes, zodat de inhoud niet vochtig wordt; op deze wijze blijft de haver droog, dus aantrekkelijk en is lang houdbaar; zij (ont)kiemt niet. Eén keer in de twee à drie weken kunnen de vaste voerplaatsen worden nagelopen. Dit zal een niet al te tijdrovend karwei zijn. Enige voerkisten op met overleg gekozen plaatsen kunnen zo veel overlast voorkomen. Zodra opname van het onvergiftigde lokaas wordt geconstateerd kan de beheerder contact opnemen met de gemeentelijke ongediertebestrijder, die aan de hand van uitwerpselen, voetprenten, en dergelijke kan constateren of het om bruine ratten gaat. In het bevestigende geval gaat de deskundige bestrijder over tot een bestrijdingsactie.

Modellen van voerplaatsen voor de bruine rat

In de loop van de tijd zijn diverse modellen voor het inrichten van vaste voerplaatsen ontwikkeld. De keuze en uitvoering ervan is afhankelijk van het beschikbare materiaal, de mogelijkheden voor het maken ervan en de plaats waar de voerplaats wordt ingericht. De houten voerkist met plastic buis is nogal ingewikkeld en heeft zijn bezwaren: door wegrollen van de pijp verspreidt het voer zich door de kist. Een houten tussenschot met één gat erin blijkt de beste oplossing te geven (zie tekening).

vaste voerplaats voor bruine ratten ter bestrijding

Een ander model, dat in taluds en slootkanten wordt gebruikt, is de kunststof pijp. De pijp van ± 10 cm doorsnee en ongeveer 40 cm lengte wordt aan één kant waterdicht afgesloten b.v. onder verhitting dichtgeperst. Aan de achterzijde wordt één gat geboord in de flens en aan de voorzijde onder en boven twee tegenover elkaar liggende gaten waar doorheen een U-vormig gebogen stuk betonijzer wordt gestoken. De buis wordt ingegraven in het talud, met de opening lager dan de achterkant om inregenen te voorkomen. De achterste staaf betonijzer voorkomt dat de buis er uit kan worden getrokken. De voorste staaf voorkomt dat (water)vogels in de pijp kunnen komen.

voerpijp voor bestrijding bruine rat


Bron: Rat en Muis 27 (1/2) juni 1979, A. Balkstra

Meer informatie over de bestrijding van ratten
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte