Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Waar ligt de oorzaak van de rattenplaag?

RATTENPLAAG TEISTERT SERVICEFLAT: BEWOONSTER IN GEZICHT GEBETEN" Bij het lezen van deze vetgedrukte kop van een krantenartikel wordt natuurlijk de nieuwsgierigheid geprikkeld en zeker die van een buitendienstmedewerker van de afdeling Bestrijding van Dierplagen. Zijn verhaal volgt hieronder.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Ratten bestrijden door enkele putjes ratdicht te maken afdoende?

Uit het vervolg blijkt dat een bewoonster van een serviceflat voor ouderen in haar slaap door een rat in het gezicht zou zijn gebeten. De gemeentereiniging heeft na bestrijding in de woning van deze mevrouw een dode rat gevonden maar de directeur van de serviceflat is ondanks al deze feiten nog niet geheel overtuigd van de juistheid van deze niet alledaagse gebeurtenis. Op advies van de gemeente zijn alle zichtbare bouwkundige gebreken verholpen, zoals het ratdicht maken van enkele putjes en regenwaterafvoeren aan de buitenzijde van het gebouw. Verderop in het verhaal duikt de naam van de heer A. Balkstra van onze Afdeling op, die meedeelt dat hem in vijftien jaar tijd slechts één keer eerder een dergelijk geval ter ore is gekomen. Na lezing van dit verhaal is het zaak om de ware toedracht en de oorzaak te achterhalen, dus werd contact opgenomen met de gemeente om ter plaatse de zaken nog eens op een rijtje te zetten.

Ratten in de kruipruimte

De Serviceflat bestaat uit zes aaneengeschakelde flats en blijkt in een hooggelegen gedeelte van de stad te liggen waar wel vaker problemen met ratten voorkomen. Deze problemen zijn meestal terug te voeren op gebreken aan de huisrioleringen die in verbinding staan met het gemeentelijk riool. Als eerste benaderen we de directeur van het wooncomplex die blij is met onze komst en minder gelukkig met het krantenartikel dat de rust van de bewoners en de verkoop van de flats niet ten goede komt. Hierna bezoeken we het slachtoffer dat gelukkig alweer geheel van de beten in het gezicht is hersteld maar nog niet van de schrik. De getroffen bewoonster placht meestal te slapen met de terrasdeur van de slaapkamer geopend op een kiertje, waar "de nieuwsgierige rat" waarschijnlijk door naar binnen is gekomen en daarna op het bed is geklommen met alle nare gevolgen van dien. Hierna is de rat in de keuken gesignaleerd waar deze achter het aanrecht verdween en na opname van giftig lokaas het leven heeft gelaten. Na verplaatsing van het aanrecht werd de dode rat gevonden. De afvoer van het aanrecht bleek netjes afgedicht zodat hier geen verbinding met de kruipruimte bestaat, dus moet de rat wel door de geopende terrasdeur binnen zijn gekomen. Buiten het gebouw zijn de daarna gesignaleerde bouwkundige gebreken verholpen, zodat verder speurwerk hier niets oplevert. Ook werd gemeld dat er enkele jaren geleden in de kruipruimte ratten voorkwamen. Om na te gaan of dit nu weer het geval is, adviseer ik onder de zes luiken die toegang geven tot de kruipruimten een plastic zakje met onvergiftigd lokaas te deponeren en deze na ongeveer een week te controleren. Bij controle blijken alle zes zakjes lokaas te zijn verdwenen. Dus werd een nieuwe afspraak voor een gezamenlijk onderzoek in de kruipruimte gemaakt.

Inspectie kruipruimte voor succesvolle rattenbestrijding

Om een bestrijding succesvol te laten verlopen en huiseigenaren aan hun verplichtingen te houden bouwkundige gebreken te laten herstellen, is het zaak deze gebreken op te sporen en in kaart te brengen. In de eerste kruipruimte zien we aan de verse rattenuitwerpselen dat we niet alléén zijn onder de vloer, wat in de volgende ruimte wordt bevestigd. Hier zit op de met gips beklede verwarmingsbuizen een drietal ratten onze moeizame verrichtingen gade te slaan. Nieuwsgierig komen ze achter ons aan om te kijken of we hun tot nu toe geheime in- en uitgang kunnen ontdekken. Dit laatste lukt want er blijkt een naar buiten lopende afvoer zodanig defect dat zowel stromen afvalwater als ratten de weg naar de kruipruimte kunnen vinden. Iets verder ontbreken bij twee kragen van de gietijzeren rioolafvoer de afdichtingen waardoor ratten vanuit het straatriool via de huisaansluiting gemakkelijk toegang tot de kruipruimte hebben. Op een plattegrond worden de plaatsen met gebreken ingetekend om het de loodgieter niet al te moeilijk te maken. De gemeente blijft de zaak verder volgen en legt na herstel van de gebreken, controlelokaas uit om er zeker van te zijn dat het probleem geheel is opgelost.

P.C. Groebe, buitendienstmedewerker afdeling Bestrijding van Dierplagen
Dierplagen en Milieu, 39 (1) 1991 pag 23-24

Meer informatie over de bestrijding van ratten
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte