Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Zwarte ratten door bestrijding zeldzaam geworden?

Alhoewel zwarte ratten slechts lokaal nog een probleem vormen in Nederland en alhier wellicht tot de zeldzame soorten gaat behoren, worden toch nog regelmatig meldingen gedaan van het voorkomen van deze dieren. Voornamelijk gaat het dan om plaatselijke haarden, die vrij verspreid en van elkaar geisoleerd liggen.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Zwarte ratten eten hoofdzakelijk graan

De zwarte rat (Rattus rattus L.) is een slank dier van ongeveer 20 cm lang, met een dunne staart die gewoonlijk langer is dan kop + lichaam. Hij vertoont uiterlijk veel overeenkomst met de bruine rat (Rattus norvegicus Berk.) doch is duidelijk kleiner en slanker. Naamsverwarring ontstaat vaak met de woelrat (Arvicula terrestris L.) die in de volksmond "zwarte waterrat" wordt genoemd, maar behoort tot de woelmuis-achtigen en een geheel andere levenswijze heeft dan de zwarte rat, die behoort tot de "ware muizen". De voedselkeuze van de zwarte rat beperkt zich hoofdzakelijk tot graan en graanproducten, zodat hij zich in schepen en pakhuizen met deze producten uitstekend thuisvoelt. Hij ongeveer 25 gram voedsel per dag.

Zwarte rattenbestand door rattenbestrijding gereduceerd

De enorm grote aantallen zwarte ratten van enige eeuwen geleden waren successievelijk reeds verminderd door bestrijdingen en veranderingen in de wijze van bouwen; vervanging van hout, riet e.d. door steen of beton maakte de huizen en bedrijven minder of niet toegankelijk voor zwarte ratten.
Ook de gewijzigde gewoonten van voedselopslag kunnen hun invloed hebben gehad. Veel voedselopslag vond in het verleden op de zolder plaats (den b.v. aan de "graanzolders"). Gedurende de laatste decennia wordt veel meer gebruik gemaakt van levensmiddelen in glas of blik of vindt diepgevroren opslag plaats; voorts geschiedt opslag van voorraden centraal bij coöperaties van boeren e.d. Tot vóór 25 jaar kwamen de zwarte ratten echter nog in verschillende gebieden in ons land voor. Het zwarte rattenbestand is sedertdien door o.m. de inspanningen van de gemeentelijke rattenbestrijders en de toepassing van cumarine-derivaten omstreeks 1995 tot op een zeer laag peil gereduceerd. De thans gemelde populaties worden waarschijnlijk met transporten meegevoerd, met uitzondering van een gebied in het zuidoosten van de provincies Noord-Brabant, waar de zwarte rat in agrarische bedrijven voorkomt. Zwarte ratten zijn minder gevoelig voor cumarine-preparaten dan bruine ratten.

Zwarte ratten bereiken via zeeschepen ons land

Alhoewel de zwarte rat slechts lokaal nog een probleem vormt in Nederland en alhier wellicht tot de zeldzame soorten gaat behoren, worden toch nog regelmatig meldingen gedaan van het voorkomen van deze dieren. Voornamelijk gaat het dan om plaatselijke haarden, die vrij verspreid en van elkaar geïsoleerd liggen. De grote zeehavens Rotterdam en Amsterdam alsook andere havengebieden kunnen voortdurend met zwarte ratten te maken krijgen omdat deze dieren nog in vele landen ter wereld in min of meer grote aantallen voorkomen en mogelijkerwijs op de vandaaruit komende schepen ons land bereiken. Het spreekt vanzelf dat op het voorkomen van ratten op zeeschepen een periodieke controle moet plaatsvinden, hetgeen ook inderdaad geschiedt.

A. Balkstra
Rat en Muis, Jaargang 25, 4e kwartaal, december 1977, pag 94-95

Meer informatie over de bestrijding van ratten
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte