Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Bloedluizen bestrijden 5. Voorbereiding op de bestrijding

Voordat we met de kweek beginnen en onze kweekvogels naar binnen brengen, en voordat we beginnen met het bestrijden van de luizen en/of mijten moeten we eerst onze kooi grondig reinigen en desinfecteren.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Het reinigen en desinfecteren van uw kweekhok is noodzakelijk om het besmettingsniveau van micro-organismen beheersbaar te houden en uiteindelijk de ongewenste overdracht hiervan te verhinderen. Bij de keuze en wijze van reinigen en desinfecteren spelen  praktische, wettelijke maar ook economische overwegingen een rol.
Belangrijk is dat het proces niet direct of indirect schadelijk is voor mens, dier en het te reinigen materiaal. Het is belangrijk te weten dat reinigen en desinfecteren geen bloedmijten doden.

Reinigen en desinfecteren doden geen rode bloedmijten

Het doel van reinigen is het al dan niet met een reinigingsmiddel verwijderen van grof vuil en zichtbaar en onzichtbaar organisch materiaal. Door het reinigingsproces worden de micro-organismen bereikbaar voor het desinfecteringsmiddel dat we straks zullen gebruiken. Het zal handhaving, vermeerdering en verspreiding van micro-organismen voorkomen. Hiermee bereiken we tevens een vermindering van de organische belasting voor de desinfectering. Verreweg de meeste micro-organismen bevinden zich in organisch materiaal zoals bijvoorbeeld uitwerpselen. Met een goede reiniging worden al ongeveer 90% van de micro organismen verwij-derd.

Hoe gaan we te werk

Nadat we (droog) het grof vuil hebben verwijderd gaan we aan de slag met een schoonmaak middel. Hierbij kunt u alle reinigingsmiddelen gebruiken die ook in huis worden gebruikt. Gebruik ruim water. Eventueel gebruiken we vooraf een hoge drukspuit waarbij ook al veel bloedluizen zullen wegspoelen en in het riool verdwij-nen. Echter niet in alle kweekhokken is dit een optie.

Ook het gebruik van een stoomreiniger is een optie. Voor het stomen zijn heel han-dige apparaten in de handel. Stomen heeft het voordeel dat de stoom krachtig wordt uitgeblazen met een druk van 3 tot 5 bar. Voor wat betreft de daarbij behorende temperatuur volgens de stoomtabel kunt u uitgaan van :

•    3 bar        133,5 ºC
•    4 bar        143,6 ºC
•    5 bar        150 ºC
Met de stoom kun je gemakkelijk in kieren en spleten spuiten. Hierdoor worden aan-wezige bloedluizen en hun eitjes uit hun schuilplaatsen geblazen en gedood door de hoge temperatuur. Dit is natuurlijk mooi meegenomen want, zoals we gezien hebben, het reinigen heeft niet in eerste instantie tot doel om de bloedluizen te do-den, maar om het hok gereed te maken voor het desinfecteren.

We zorgen er dus voor dat alles “spik en span” is voordat we beginnen met het des-infecteren van het hok. Hert ideale reinigingsproces zou er als volgt uitzien.

  1. Verwijder het grof vuil zoals losse veren, gedroogde mest en andere losse verontreinigingen droog.
  2. Voorspoelen met water om het oppervlak gereed te maken voor reiniging met een reinigingsmiddel.
  3. Reinig de oppervlakken grondig met reinigingsoplossing en spoel daarna een en ander goed na met schoon water, dit om de residuen van het reinigingsmiddel te verwijderen.
  4. Maak het gereinigde oppervlak goed droog.

Wat is het doel van desinfecteren

Door wormen gedode parkiet

Onder desinfecteren (ontsmetten) verstaan we het terugbrengen van het aantal le-vensvatbare micro-organismen tot een voor onze vogels aanvaardbaar niveau. Met als doel deze te beschermen tegen ongewenste besmetting van die micro-organismen. Veel van de ziektekiemen die onze vogels bij zich dragen worden uitgescheiden door de mest en/of via de bek van het dier. Ook is het mogelijk dat ziektekiemen door insleep via bepaalde spullen mee op het hok worden gebracht. Het zijn deze micro-organismen zoals  bacteriën, parasieten, bacteriënsporen, gisten, schimmels en virussen waar onze dieren ziek van worden. Sommige bacteriesoorten produceren sporen, die heel lang kunnen overleven en heel veel weerstand bieden aan ontsmettingsmiddelen. Hetzelfde geldt voor wormeneieren. We hebben het bijvoorbeeld over de veroorzakers van onder andere de volgende ziekten:

  • Coccidiose,(Parasiet)
  • Megabacterie (Geen bacterie / Schimmel)
  • Dikke leverziekte (Parasiet)
  • Pseudo tuberculose (Bacterie)
  • Salmonella  waaronder Paratyfus (Bacterie)

Ziektekiemdodende middelen

Desinfecteermiddelen of desinfectans ( ziektekiemdodend middelen) zijn ingedeeld in de groep biociden zoals bedoeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen. Het ontsmetten heeft tot doel om schimmels en bacteriën die ziekten bij onze vogels kunnen  veroorzaken te doden of tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Niet alle micro-organismen worden echter door desinfectering geëlimineerd, vooral bacteriënsporen en wormeieren worden veelal ongemoeid gelaten. Voldoet een middel in de aanbevolen gebruiksconcentratie aan de in laboratorium tests gestelde eisen, dan wordt aan het middel een algemene werking tegen bacteriën, schimmels (gisten) of bepaalde virussen toegekend. Desinfectering van dierverblijven dient bij voorkeur niet te gebeuren in aanwezigheid van dieren, om onnodige belasting van het dier  te vermijden. Goed naspoelen met water voorkomt later ongewenste opname (bijvoorbeeld door pikken van materialen die gedesinfecteerd zijn. Overdosis leidt niet tot een beter resultaat.

Hoe gaan we te werk

Nadat we ons kweekhok dus een grondige reinigingsbeurt hebben gegeven kunnen we beginnen met het ontsmetten. Hiertoe maken we eerst een desin-fecteringsoplossing klaar. Hiermee maken we de oppervlakten goed vochtig. Laat dit, afhankelijk van het gebruikte middel goed inwerken. Afhankelijk van het gebruikte middel minstens 5 minuten. Spoel het vervolgens goed na met schoon water om de residuen van het desinfecteermiddel te verwijderen. Laat nu een en ander aan de lucht drogen.

Keuze van desinfecteringsmiddelen

De keuze voor een middel wordt in eerste instantie bepaald door het te bestrijden micro-organisme. De meeste middelen zijn wel in staat om bacteriën te doden. Slechts enkele producten zijn effectief tegen virussen.
We weten nu dus dat we met reinigen en desinfecteren geen bloedmijt bestrijden, maar alleen de condities schapen om tot een succesvolle bestrijding te kunnen overgaan. Hierover in volgende afleveringen meer.

Meer informatie over de bestrijding van rode bloedluis
Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte