Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

In dit artikel legt expert Harrie van Rooij alles uit rondom de bloedmaaltijden die bloedluizen bij vogels nuttigen. Zo vertelt hij dat niet alle dieren van een populatie rode bloedluizen ook bloedmaaltijden nuttigen.

Hij rekent voor wat één rode bloedmijt in twintig dagen kan aanrichten qua bloedmaaltijden en hoeveel bloedluizen per nacht één kanarie voor bloed bezoeken. Tot slot laat hij zien hoeveel bloed een volwassen bloedluis, maar ook een protonimf en een deutonimf, opzuigen uit een vogel. En dat is niet gering!

Niet alle bloedluizen in een populatie gebruiken bloed

In de vorige aflevering hebben we gezien dat een populatie rode bloedluizen bestaat uit volwassen bloedluizen en hun nakomelingen in verschillende stadia van ontwikkeling: naast de volwassen rode bloedmijten, de vrouwtjes en de mannetjes, zijn er de eitjes, de larven, de deutonimfen en de protonimfen. In de onderstaande grafiek ziet u de globale samenstelling van de diverse ontwikkelingsstadia in een populatie rode bloedluizen. Hieruit kunnen we afleiden dat 55 % hiervan regelmatig een bloedmaaltijd nodig heeft, namelijk de volwassenen, de deutonimfen en de protonimfen. In de praktijk betekent dit dat van een populatie van bijvoorbeeld duizend er vijfhonderdvijftig elke dag een bloedmaaltijd zullen nemen. Bij ernstige besmettingen ontstaat hierdoor bloedarmoede bij de vogels. Vooral de nestjongen zijn hier erg gevoelig voor.

samenstelling populatie bloedluizenTer illustratie een meting in de pluimveehouderij: in een stal met veertig kippen blijkt dat er ongeveer tien miljoen bloedluizen (in de verschillende stadia) aanwezig zijn. Dit onderstreept nogmaals de omvang van het probleem. Bij onze vogels zijn het er natuurlijk niet zoveel, maar onze vogels hebben ook niet zoveel bloed.

In 20 dagen gebruiken een rode bloedluis en haar nakomelingen 200-300 bloedmaaltijden
Onder optimale condities qua temperatuur en luchtvochtigheid kan de ontwikkeling van eitje naar volwassen rode bloedluis voltooid worden in minder dan zeven á acht dagen. Hiervan uitgaande betekent dit dat één vrouwtje gedurende haar leven van twintig dagen vier generaties voortbrengt met vijfentwintig vrouwtjes en vijfentwintig mannetjes. Dit ene vrouwtje en haar vrouwelijke nakomelingen zorgen in deze twintig dagen voor een nageslacht van ongeveer tweehonderd volwassen rode bloedluizen. Samen met proto- en deutonimphen worden dus alleen door die ene rode bloedluis en haar nakomelingen ongeveer tweehonderd á driehonderd bloedmaaltijden genomen in deze periode.

Per nacht tweehonderd bloedluizen op een kanarie

Een rekenvoorbeeld uit de professionele pluimveehouderij: een kip weegt tussen de 1,7 en 2 kilogram en bestaat gemiddeld voor 7,25% uit bloed. Dit is dus ongeveer 145 gram. In de pluimveehouderij gaat men er vanuit dat bij een matige besmetting per nacht ongeveer 2,3% bloed van elke kip wordt afgetapt. Dit is 3,5 gram (=3500 mg) bloed per kip. Dit zou dus betekenen dat zij die nacht bezocht is door ongeveer 17.500 volwassen rode bloedluizen.
Voor de duidelijkheid slaan we deze cijfers om naar een vogel van 25 gram zoals een kanarie. Als ook hier het percentage bloed 7,25% is, dan betekent dit dat deze vogel 1,8 gram bloed heeft. Als hier 2,3% per nacht van wordt afgetapt dan is dit 40 mg. Dit zou betekenen dat in een vergelijkbaar geval de kanarie in een nacht wordt bezocht door ongeveer 200 volwassen rode bloedmijten.

Hoeveel bloed drinkt een bloedluis?

Per voeding neemt de rode bloedluis in verhouding tot haar lichaamsgewicht een relatief grote hoeveelheid bloed tot zich. In de onderstaande tabel zien we in cijfers de hoeveelheid bloed die per maaltijd wordt afgenomen door volwassen mijten, protonimfen en deutonimfen.

     

  Leeg Gewicht Gewicht Gewicht bloed
Protonimf 0,010 mg 0,033 mg 0,023 mg 
Deutonimf 0,024 mg 0,076 mg 0,052 mg
Volwassene 0,076 mg 0,280 mg 0,204 mg

Duidelijk hierbij is dat het gewicht van het bloed dat ze afnemen meer dan 100% van hun lichaamsgewicht is. Bij een volwassen exemplaar is dit zelfs ruim 2,5 keer hun lichaamsgewicht. Hieronder geven we de tabel nog eens grafisch weer om u te laten ziet hoe indrukwekkend dit gegeven eigenlijk is.

bloedafname bloedluizen na elke maaltijdUit deze gegevens kunnen we berekenen dat de tweehonderd á driehonderd nakomelingen van één paartje rode bloedluizen gedurende twintig dagen ongeveer tien gram bloed afnemen.
Voor een kanarie is, om dit verlies aan bloed goed te maken, veel energie en tijd nodig. En nu spreken we nog niet over nestjongen die in het begin maar 3 á 4 gram wegen en ongeveer 0,2-0,3 gram bloed hebben. Dat heeft een populatie rode bloedluizen zo opgedronken.

Bestrijden van rode bloedluizen op basis van haar gevoeligheden

Nu we gezien hebben wat voor desastreuze gevolgen deze plaaggeest voor onze vogels kan hebben, gaan we eens kijken welke gevoeligheden zij heeft. Wat kunnen we hiermee? Dit bespreken we in een volgend artikel.

Naar overzichtspagina Artikelenreeks Bloedluizen bestrijden

Bloedluizen zijn feitelijk geen luizen maar bloedmijten (Dermanyssus gallinae), maar in de volksmond noemen we ze bloedluizen.

e-mailadres hjvanrooij@onsbrabantnet.nl
telefoon 003140-2018124

Meer over de professionele ongediertebestrijder


© 2015 Kijk Op Ongedierte