Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Ongerustheid over onschuldige vliegen

Begin van de lente: op diverse bureaus van gemeentewerken in den lande en bij het Kenniscentrum Plaagdieren, KAD, te Wageningen regende het telefoontjes van mensen die zich belaagd voelden door zwarte vliegjes, welke na onderzoek bleken te behoren tot de familie der rouwvliegen (Bibionidae).

Het bestrijden van deze vliegen, die overigens in dit stadium geen enkele schade veroorzaken, met behulp van insecticiden moet worden afgeraden, omdat het géén afdoende en blijvende oplossing biedt.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Honderden tot duizend vliegjes veroorzaken overlast in mei/juni en augustus/september

Tegen gevels en ramen, op klimplanten, op auto's en vooral op lindebomen werden honderden tot duizenden vliegjes aangetroffen. Door openstaande ramen kwamen ze de huizen binnen en bij woningen waar zich openingen in de buitenmuur (bijvoorbeeld bij raamsponningen en ventilatieroosters) bevonden drongen ze ook wel binnen. Aan het KAD werden 22 monsters met verzoek om advies gestuurd. Uit Noord-Brabant in de periode augustus - september totaal 16 monsters. Uit Limburg een tweetal klachten respectievelijk op 28 augustus en 5 september. Uit Gelderland eveneens een tweetal op 4 september. Op 8 september arriveerde een monster uit Groningen. Het laatste monster kwam op 11 september uit Gelderland. Een tweetal telefonische meldingen op 28 en 29 augustus uit Noord-Brabant en een krantenbericht op 24 augustus uit Zeeland doen vermoeden dat het ook daar rouwvliegen betrof.

Biologie van de rouwvliegen

Hoewel er verschillende soorten tot deze familie der rouwvliegen behoren, blijkt het in ons land voornamelijk de soort Dilophus febrilis L. te betreffen. Er treden twee generaties per jaar op. De volwassen insecten vliegen in mei en juni en wederom in augustus en september. Zij worden soms in grote aantallen op allerlei planten en andere objecten aangetroffen, zonder echter enige schade te veroorzaken. De larven leven in de grond en voeden zich onder normale omstandigheden met organisch afval, zowel van plantaardige als van dierlijke herkomst. Bij zeer talrijk optreden kunnen de larven in sommige jaren gaan vreten aan de ondergrondse delen van levende planten. In het bijzonder grasland kan hiervan onder bepaalde omstandigheden in het vroege voorjaar ernstig te lijden hebben. In de loop van april, meestal in het begin van deze maand, vindt verpopping der larven plaats en is de schade dus afgelopen. De vliegen worden in grote aantallen aangetrokken door sommige bloeiende planten en door planten, struiken of (linde-)bomen, die bedekt zijn met honingdauw, een afscheidingsproduct van bladluizen.

Rouwvliegen niet bestrijden maar weren

Het massale optreden van deze rouwvliegen is in het algemeen een verschijnsel, dat slechts enkele weken duurt. Het binnendringen in woningen kan worden voorkomen door goed sluitende horren voor geopende ramen aan te brengen.

Meer informatie over vliegen en de bestrijding ervan

Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte