Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Kleermotten in huis bestrijden

Van de bekende en gevreesde motten komen in huis twee verwante soorten voor, waarvan de kleermot (Tineola bisselliella Hummel) het meest algemeen is. De Nederlandse naam zegt weinig daar dierlijke producten, zoals wollen stoffen, tapijten, meubelbekleding, veren, bont en zijde kunnen worden aangetast. De levenscyclus van de verschillende materiaal aantastende motten van de familie Tineidae heeft ongeveer hetzelfde verloop en ook de techniek van de bestrijding is vergelijkbaar.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan via dit formulier. Wij zullen u zo spoedig antwoorden.

Wilt u in contact komen met een professionele ongediertebestrijder bij u in de buurt? Dat kan via Kijk op Ongedierte. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. Een deskundige lokale ongediertebestrijder staat u direct te woord om uw vragen te beantwoorden. Ook 's avonds of in het weekend!

Waaraan herkent u kleermotten?

De vlinders van de kleermot zijn 7 à 8 mm lang en hebben een vleugelwijdte van 11 - 17 mm. De motten hebben geelachtig grauwe voorvleugels en iets lichtere achtervleugels. De larven kunnen ± 10 mm lang worden en zijn gebroken wit van kleur. Een pop is circa 6 mm lang en bevindt zich meestal in een kokertje.

 

Bron: https://commons.wikimedia.org

Bron: https://upload.wikimedia.org

De larven van kleermotten leven van de stof waarin ze zich hebben gevestigd

Ze verbergen zich in een door hen met spinsel vervaardigd buisje of tunneltje. De larven verpoppen zich na enige tijd en uit de poppen komen dan de motten te voorschijn; dit geschiedt hoofdzakelijk in juni, maar bij vestiging in een verwarmd gebouw vindt het uitvliegen ook verspreid over het jaar plaats. Om te verpoppen verlaten de larven dikwijls de plaats waar zij hebben geleefd. Soms kruipen ze tegen een muur op tot een hoogte van 5 meter. Daar bevestigen ze het vooreinde van hun kokertje met spinseldraden aan de wand, draaien zich in het kokertje om en veranderen in een bruine pop. Veel larven echter verpoppen op de vreetplaats zelf. Na 2 tot 3 weken verschijnen de motten (de volwassen vlinders), uit de opening onderaan het kokertje. Zij vliegen uitsluitend 's avonds.

Larven van kleermotten eten van wollen stoffen, tapijten, meubelbekleding, veren, bont en zijde

De wijfjes leggen kleine ovale eieren (ruim 200), afzonderlijk, op voor de voeding van de larven geschikte stoffen. Na 8 - 12 dagen komen de jonge larven uit de eieren. De larven ontwikkelen zich na verscheidene vervellingen in 4 tot 10 maanden tot volgroeide larven. Naarmate de temperatuur hoger en de aard van het materiaal, waar zij zich bevinden voedzamer is, gaat de ontwikkeling sneller. Haar, veren en bont bijvoorbeeld zijn voedzamer dan geweven wol.

Motten bestrijding systematisch aanpakken

Als motten in huis her en der verspreid worden aangetroffen moet bij een bestrijdingsactie systematisch te werk worden gegaan, door eerst eventuele haarden op te sporen en deze op te ruimen. Zo nodig kan men gedurende enige weken de vindplaatsen van larven en motten per vertrek (met datum en aantallen) noteren. Na sanering van de bron kan men een bestrijdingsactie in het gehele pand of in een gedeelte daarvan uitvoeren of laten uitvoeren.

Wering heeft bij motten een veel zwaarder accent verdelgen

Duidelijk zal zijn dat zonder het verwijderen van de bronnen de problemen niet kunnen worden opgelost. Maar ook bij het uitvoeren van een bestrijding zullen de ontwikkelingsplaatsen van de larven van motten moeten worden behandeld. Bij weren en bestrijden zullen de ontwikkelingsplaatsen bereikbaar moeten worden gemaakt, wat een vrij ingrijpende aangelegenheid kan zijn. Bouwkundige wering komt bijvoorbeeld neer op het verwijderen van al het aanwezige, ook het niet aangetaste, drukvilt. Voor het tegengaan van ongewenste geluidsoverdracht moet naar vervangende materialen worden gezocht. Het verdient de voorkeur een keus te maken voor materiaal van niet dierlijke oorsprong. Dat kan immers niet door materiaalaantasters worden beschadigd.

Vliegende motten hebben hoogstwaarschijnlijk al voor eieren gezorgd

Het gebruik van uitsluitend bestrijdingsmiddelen zal nooit het gewenste resultaat opleveren. Een tijdelijke vermindering van de hinder zal het gevolg zijn. Als men overgaat tot bestrijding van de vliegende motten, moet men bedenken dat een belangrijk deel daarvan haar eieren al zal hebben afgezet. Voor het voortbestaan van de soort is dan al gezorgd. Alle plaatsen waar de larven zich ontwikkelen moeten worden behandeld met een residueel werkend middel. Bereikt men met een bestrijding niet gericht alle ontwikkelingsplaatsen, dan zal uitvoering van bestrijding te allen tijde een beperkt effect hebben en zullen de problemen niet worden opgelost. In dat geval zal men moeten wachten tot de bron opgegeten is. Omdat dat echter een langdurige zaak kan zijn, zullen de meeste opdrachtgevers hier niet op willen wachten.

Bron: Dierplagen en Milieu 44(1)1996

Meer informatie over vliegende insecten en de bestrijding ervan

Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte