Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Bijzonder gedrag van wespen

Schakel als u last heeft van een wespennest in of bij huis, een professionele ongediertebestrijder in en loop geen onnodige risico's. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. en u krijgt een ongediertebestrijder bij u in de buurt aan de lijn. Dit gesprek is zonder verdere verplichtingen. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

Men stond voor een raadsel: een kleibolletjesregen in Rotterdam. Milieuverontreiniging? Het bleek met een landelijke verbouwing van wespennesten te maken te hebben. Een ongediertebestrijder bracht verslag uit.

Mysterieuze bolletjesregen

In de wijk Hoogvliet te Rotterdam werd hinder ondervonden van bolletjes van ca. 3 mm die verontreiniging veroorzaakten op geparkeerde auto's. Gealarmeerde bewoners benaderden Radio Rijnmond die aandacht aan het fenomeen besteedde. Daarop werd de heer C. van der Kooij van de Centrale Meld- en Regelkamer, Milieudienst Rijnmond benaderd omdat men vermoedde dat de uitstoot van fabriekspijpen de oorzaak was. Het KNMI had een melding gekregen uit Nijmegen en ging op verzoek van de Milieudienst een onderzoek instellen. Het "trajectoriënmodel" werd gebruikt om luchtlagen te onderzoeken. RTL, SBS6 en StadsTV hebben ter plaatse opnamen gemaakt t.b.v. hun journaaluitzendingen. Verklaringen werden geopperd waarbij werd gesteld dat thermiek en wind- of stofhozen een rol zouden spelen.

Wespen vliegen uit een wespennest met bolletjes in hun kaken

wespen uit een nest in de grond

Bron: https://commons.wikimedia.org

Een oplettende Hoogvlietse bewoner had na het radiobericht over de vallende bolletjes Radio Rijnmond gebeld met de mededeling dat wespen wel eens verantwoordelijk konden zijn voor de bolletjesregen. Er was achter in zijn tuin onder enkele brokken siersteen een wespennest en hij had gezien dat de wespen die uit het nest kwamen, bolletjes in hun kaken hadden waarmee ze over het huis heen vlogen. Dit was de reden dat de Milieudienst, nadat ze door Radio Rijnmond was ingeseind, de afdeling Bestrijding van Dierplagen benaderde.

Entomologen en ongediertebestrijders onderzoeken de kwestie

Half augustus kreeg de afdeling Bestrijding van Dierplagen door de Milieudienst Rijnmond de vraag voorgelegd of de kleibolletjesregen zoals de bewoners van Hoogvliet dit noemden, verband kon houden met insecten. De bolletjesregen zou massaal voorkomen. Een monster bolletjes zou worden opgestuurd voor onderzoek. De Milieudienst had al eerder de voorafgaande week contact gehad met de L.U. in Wageningen die naar onze Afdeling verwees. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was of insecten de oorzaak konden zijn van het probleem, werd de Sectie Entomologie van de Plantenziektenkundige Dienst over dit verschijnsel om advies gevraagd. Besloten werd om ter plaatse een onderzoek in te stellen vanwege het massale karakter van de grondbolletjesregen.

Door het hele land blijken wespen te vliegen met kleibolletjes

Onderzoek ter plaatse leverde het volgende op. Regelmatig verschenen wespen uit nestopeningen waarbij men kon zien dat ze een bolletje tussen de kaken hadden. Ze vlogen er over vrij grote afstand mee weg. Wespen zonder bolletje kropen weer het nest in. Het transport kon worden gezien zover als ons oog reikte, het gebeurde namelijk niet alleen bij het grondnest dat werd onderzocht, maar massaal bij grondnesten in heel Hoogvliet. Uit de hele wijk ontving men in totaal 30 telefonische klachten over kleibolletjes op auto's. Ook in andere wijken is het fenomeen aangetroffen. Na de uitzending van RTL zijn bij de Milieudienst Rijnmond waarnemingen gemeld uit Eenum (Gr), Leeuwarden, Assen, Emmen, Nijkerk, Duiven, Alkmaar, RotterdamCharlois, Rijswijk, Rozenburg (ZH), Delft, Schiedam, Voorburg, Berkel en Rodenrijs en Breda.

Bolletjes blijken uit zand uit wespennesten te bestaan

Intussen was een monster onderzocht door de Keuringsdienst van Waren en uit de chemische analyse bleek, dat het uitsluitend zand bevatte. Bij de Afdeling was een dergelijk verschijnsel in zoverre bekend dat wespen die grondnesten maken, in verband met de uitbouw van het nest gedurende voorjaar en zomer regelmatig grond uit het nest verwijderen. In de literatuur wordt beschreven, dat wespen met de grondbolletjes 2 tot 5 meter van het nest wegvliegen en deze dan laten vallen. Dit gedrag komt voor bij de Duitse wesp, de gewone wesp en de Saksische wesp. Ter plaatse werden enkele wespen gevangen voor determinatie. Het bleken exemplaren te zijn van de gewone wesp (Vespula vulgaris L.). In Hoogvliet vlogen de wespen vanuit de tuin over de huizen heen en lieten de bolletjes dan pas vallen. Zo kwamen ze op geparkeerde auto's terecht, waardoor het de bewoners opviel.

Augustus is de maand van het uitbouwen van wespennesten

Het is niet gemakkelijk om een verklaring te geven voor het massaal optreden in een betrekkelijk korte periode. Het is bekend dat in augustus de nesten worden uitgebouwd voor de ontwikkeling van nieuwe koninginnen maar dit vindt meestal niet zo opvallend plaats. Door het koude voorjaar en de slechte zomer is het voor veel insectensoorten geen goed seizoen geweest. Door deze weersomstandigheden hadden de wespenvolken wellicht nog niet de volle omvang bereikt en werden in de medio augustus optredende periode met zonnige dagen en hoge temperaturen de omstandigheden plotseling aantrekkelijk voor een versnelde uitbouw van het nest.

A.E. Brink en A. Balkstra
Dierplagen en Milieu, 44 (3) 1996, 112-114

Meer informatie over wespen en de bestrijding ervan

Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte