Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Goede informatie voorkomt paniek over wespen(bestrijding)

Schakel als u last heeft van een wespennest in of bij huis, een professionele ongediertebestrijder in en loop geen onnodige risico's. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. en u krijgt een ongediertebestrijder bij u in de buurt aan de lijn. Dit gesprek is zonder verdere verplichtingen. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

Jaarlijks verschijnen er berichten in de pers over de bestrijding van dierplagen. Een van de onderwerpen die daarbij regelmatig aan de orde komen, is het grote aantal meldingen over wespen in de zomer.

Als u niet aan wespenbestrijding doet, staat u het ergste te wachten???

Zodra geluiden de krantenburelen bereiken dat er wel erg veel wespen zijn dit jaar, rinkelt de telefoon bij ons in Wageningen, maar ook de gemeenten worden dan door de persmuskieten benaderd. (Muskieten, zijn dat niet die ?). Wat in de berichtgeving dan vooral wordt benadrukt is dat wespen gevaarlijke, stekende insecten zijn. Het aantal meldingen dat een bestrijder bereikt, kent ongekende hoogten. In één geval in 1990 werd zelfs melding gemaakt van 600 nesten tot en met de achtste maand. Het is juist dat onder invloed van de mooie voorjaarsmaanden en zomers van de afgelopen jaren wespenvolken goed tot ontwikkeling kunnen komen. Dat betekent dat aan het eind van die seizoenen relatief veel koninginnen worden geboren, die na de bevruchting overwinteren en allemaal in het voorjaar met de bouw van een nieuw nest beginnen. Het is niet juist dat er na een strenge winter veel minder wespen zouden zijn. Dat wordt wel vaak verteld maar een slechte zomer met veel regen en weinig voedselaanbod voor de larven doet meer "schade". De berichten zijn vaak zo suggestief dat bij de lezer de indruk kan ontstaan dat, als hij geen actie onderneemt, hem het ergste te wachten staat. De telefoon is dan gauw gepakt, omdat men meent dat je de gemeente of een bedrijf moet bellen alleen al als je een wesp ziet vliegen. Dat is natuurlijk niet waar.

Wespen vangen vliegen, motten en andere insecten en kunnen daarom heel nuttig zijn

wespen-vangen-insecten

Bron: https://commons.wikimedia.org

Wespen zijn nuttige dieren. Dat zou eigenlijk in krantenverhalen tot uitdrukking moeten komen hoewel ik denk dat de actualiteitswaarde daarvan voor een journalist erg gering is. In het voorjaar start een jonge koningin die de winter op een beschutte plaats heeft doorgebracht, met de bouw van een nest. In de eerste cellen zet zij eieren af waar na een larve- en een popstadium de eerste werksters uitkomen. Deze gaan de koningin helpen met het verder uitbouwen aan het nest en met het verzamelen van voedsel voor de aanwezige larven. Voor hun groei hebben de larven eiwitten nodig. Het voedsel voor wespenlarven bestaat voornamelijk uit insecten. Vliegen en muggen vormen de hoofdmoot van het voedsel. Hebben de wespen echter de beschikking over vlees, dan is ook dat een welkome voedselbron. Een dergelijke situatie kan zich voordoen bij bijvoorbeeld slachterijen. Zolang er larven in het nest aanwezig zijn, en dat is tot medio augustus het geval, zal de aandacht van de werksters voornamelijk op het vangen van insecten gericht zijn. Door de grote aantallen die zij vangen, bewijzen zij hun nut.

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, bestaan er geen bezwaren tegen wespenbestrijding

Vooral na de larventijd voorzien zij zich van suikers. Suikers, die zij vinden op bloemen, in stroop, bier, fruit of gebak. Dat is de periode dat ze door de mensen lastig gevonden worden en de kans op steken groot is. Dat steken doen wespen overigens vooral als zij in gevaar denken te zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het bekneld raken tussen de kleding en de huid, of als er op onverantwoorde wijze "gerommeld" wordt bij de ingang van het nest. Natuurlijk, een wespensteek kan gevaarlijk zijn. Zeker voor mensen die gevoelig zijn voor de stof die door wespen wordt ingespoten. In die gevallen waar sprake is van een gevaarlijke situatie, bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van een bestrijding. Dat kan het geval zijn als de gekozen nestplaats bij de zandbak van een kleuterschool zit of in de omgeving van mensen die zich wat moeilijker kunnen verweren tegen rondvliegende wespen. Ook nesten in de spouw met de opening naast de voordeur of het slaapkamerraam leveren vaak de nodige overlast op. Horren voor raamopeningen zijn dan echter uitermate effectief.

Soms is wespenbestrijding onmogelijk

Een voorbeeld waarbij wel hinder door wespen wordt ondervonden, maar het uitvoeren van een bestrijding niet tot de mogelijkheden behoort is het volgende. De melding over honderden wespen in het plantsoen. Zo'n groot aantal bijeen kan worden veroorzaakt doordat veel wespen uit nesten in de omgeving een geschikte voedselbron in het plantsoen vinden. In de nazomer van 1990 is mij meermalen gebleken dat wespen het zoetige uitscheidingsproduct van bladluizen nl. honingdauw, als voedsel verzamelen. In zo'n situatie is een bestrijding echt onmogelijk, omdat de gemorste honingdauw op de bladeren blijft zitten en daarmee aantrekkingskracht op wespen blijft uitoefenen. Voor tuinmieren is honingdauw trouwens ook een zeer welkom voedsel.

Goede informatie kan bestrijding van wespen vaak voorkomen

Door goede informatie te verstrekken en betrokkenen juiste voorlichting te geven over te nemen maatregelen kan in veel gevallen een bestrijding van wespen worden voorkomen. Van belang daarbij is te weten, dat: wespen niet alleen maar vervelende of gevaarlijke beesten zijn en dat een nest slechts eenmalig (gedurende één seizoen) wordt gebruikt.

Een wespennest wordt maar één seizoen gebruikt

De vraag of een jonge wespenkoningin een oud nest opzoekt en dat oplapt, kan dus ontkennend worden beantwoord. Haar "werk" bestaat immers uit het leggen van eieren. Voor de eerste larven die in het voorjaar in het nest verschijnen, kan zij in haar eentje nog wel zorgen. Zouden dat er te veel zijn in het begin (veel eieren tegelijk in de raten van een oud nest), dan zou zij die zorg absoluut niet aankunnen. Omdat een nest slechts eenmalig wordt gebruikt, is het verwijderen daarvan na een uitgevoerde bestrijding geen strikte noodzaak. Gemakkelijk te verwijderen nesten kunnen eventueel worden meegenomen en als demonstratiemateriaal op bv. scholen dienen. Als er veel breekwerk moet worden verricht om een nest weg te halen, laat het dan maar zitten. Gedraagt men zich rustig in de omgeving van een nest, dan is de kans op steken zeer klein. Met die wetenschap zal een beller wellicht afzien van het uitvoeren van een bestrijding.

A.D. Bode buitendienstmedewerker afdeling Bestrijding van Dierplagen
Dierplagen en Milieu, 39 (1) 1991 pag 25-26

Meer informatie over wespen en de bestrijding ervan

Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte