Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Wespen bestrijden laat in het seizoen

Schakel als u last heeft van een wespennest in of bij huis, een professionele ongediertebestrijder in en loop geen onnodige risico's. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. en u krijgt een ongediertebestrijder bij u in de buurt aan de lijn. Dit gesprek is zonder verdere verplichtingen. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

Eind november 1982 bereikte onze afdeling nog een klacht omtrent hinder door wespen (Paravespula sp.). Gedurende de maanden oktober en november hadden de leden van het betreffende gezin een twintigtal wespensteken opgelopen, vooral onder de voeten. Per dag werden medio november in huis vijftig tot honderd wespen doodgeslagen. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat wespen van boven het plafond zowel de woonkamer met keuken als de daarbovengelegen slaapkamer binnenkwamen via openingen voor c.v.-leidingen en lichtspotjes in het plafond. Omdat door het vergevorderde seizoen geen normale activiteit van werksters meer plaats vond kon niet meer worden vastgesteld waar zich aan de buitenzijde van het huis de door de wespen in de afgelopen zomer gebruikte invliegopening bevond. Ook in december werden binnenshuis nog wespen gesignaleerd, waarvan in verband met de grootte kan worden aangenomen dat het koninginnen waren.

Aan het eind van het seizoen kan een tweetal groepen wespen actief zijn

  • de werksters (ca. 10-15 mm lang), die nog actief doch aan het eind van hun krachten zijn en die gewoonlijk na invallen van de winter sterven;
  • jonge bevruchte koninginnen (ca. 20 mm lang) die een overwinteringsplaats zoeken.

Trage en dode wespen

gewone wespbron: https://commons.wikimedia.org/

Een trage wesp kan nog heel goed steken en ook indien men zich prikt aan de angel van een dode wesp, kan het gif nog in het wondje terechtkomen met het nare gevolg daarvan. Omlaag vallende wespen en traag over de grond kruipende exemplaren kunnen voor de bewoners dan ook problemen opleveren.

 

 

 

Zelfs in december nog overlast van wespen

Over het algemeen komen de meeste klachten betreffende hinder door wespen voor in de maanden juli, augustus en in begin september, doch ook in oktober worden wel klachten ontvangen. In het najaar 1982 met uitzonderlijk hoge buitenluchttemperatuur werd door een viertal gemeenten gemeld dat zelfs in november klachten niet uitzonderlijk waren zoals uit de onderstaande tabel blijkt.

Gemeente Totaal bestrijdingen in 1982 sept. okt. nov. dec.
1. 281 18 21 24 10
2. 278 52 52  4  2
3. 379 - 34  9  0
4. 300 - 12  1  0

Bestrijding van wespen lastig in het najaar

In het afgelopen zachte najaar vlogen tot eind november nog wespen buiten. Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt het echter aan het eind van het seizoen aanzienlijk moeilijker om een bestrijding uit te voeren, mede omdat dan als eerder vermeld de invliegopening en dus ook de lokatie van het nest vaak niet meer vast te stellen is.
Wat te doen bij wespen in het najaar?

Het is wenselijk om bij een klacht aan het eind van het seizoen, waar sprake is van regelmatig voorkomende aantallen wespen ter plaatse een onderzoek in te stellen. Determinatie kan uitwijzen of men te maken heeft met werksters of met koninginnen. In sommige gevallen kan de lokatie van het nest nog worden vastgesteld.
De bewoners kan men aanraden overdag de ramen open te zetten, zodat wespen naar buiten kunnen; tevens schoeisel, kleding, bedden, e.d. zorgvuldig te controleren op de aanwezigheid van wespen, voordat men deze in gebruik neemt. Een enkele wesp kan men het beste met een vliegemepper te lijf.
Nadere gegevens uit de praktijk over in de winter optredende wespen met data over de aanwezigheid van (gedetermineerde) werksters of koninginnen worden door de Afdeling gaarne ingewacht.

P.C. Groebe

Rat en Muis Jaargang 31, 1e kwartaal april 1983, pagina 14-15

Meer informatie over wespen en de bestrijding ervan

Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte