Nu hulp nodig?

Bel 085 029 85 09

(lokaal tarief, 24/7)

Gebruik het formulier

(geheel vrijblijvend!)

Wetenswaardigheden wespenallergie

Schakel als u last heeft van een wespennest in of bij huis, een professionele ongediertebestrijder in en loop geen onnodige risico's. Bel tegen lokaal tarief met 085 029 85 09. en u krijgt een ongediertebestrijder bij u in de buurt aan de lijn. Dit gesprek is zonder verdere verplichtingen. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

Hoewel een allergie voor insecten veel voorkomt (1-3% van de bevolking), komen allergische reacties op insectensteken relatief weinig voor. Ten eerste worden de meeste mensen slechts 1 keer in de tien jaar gestoken en insectenallergische patiënten waarschijnlijk nog minder (dit wordt de morbiditeit van de aandoening genoemd). Ten tweede reageert niet iedere patiënt weer met een allergische reactie bij een volgend steek. Per jaar overlijden er in Nederland 5-10 mensen aan de gevolgen van een wespensteek (dit wordt de mortaliteit van de aandoening genoemd)

Insectenallergie

Allergische reacties op insectensteken zijn reacties van het lichaam op afstand van de steek, zoals galbulten (urticaria), opzwellen van het lichaam (angio-oedeem), misselijkheid, braken, benauwd worden, forse hartkloppingen of het bewustzijn verliezen en in shock raken, soms met overlijden tot gevolg. De klachten worden ingedeeld naar ernst in klasses: klasse I zijn mensen die alleen huidklachten hebben, klasse II is een combinatie van huid en/of darmklachten, klasse III zijn mensen die benauwdheidklachten hebben gehad en klasse IV zijn mensen die verschijnselen van shock hebben gehad.

Bestrijden gevolgen insectensteek

Een eenmaal aanwezige allergie blijft bij de meeste mensen levenslang bestaan, hoewel het risico op een allergische reactie wel minder wordt in de loop van de tijd. Daarom wordt aan patiënten geadviseerd een noodset bij zich te dragen bestaande uit adrenaline in een automatische injectiespuit (een adrenaline auto-injector, ook wel EpiPen genoemd). Adrenaline gaat de effecten van histamine, een stof welke vrijkomt bij een allergische reactie, tegen. De EpiPen kan dus geen allergische reactie voorkomen, maar gaat de ernstige gevolgen van de reactie tegen. Deze EpiPen moeten patiënten in principe levenslang bij zich dragen.

Immunotherapie maakt ongevoelig voor insectenallergie

Daarnaast is het mogelijk om patiënten te desensibiliseren (ongevoelig te maken) met immunotherapie. Hierbij wordt gezuiverd gif, afkomstig uit de gifblaas van de wesp, subcutaan (vlak onder de huid) geïnjecteerd. Door dit gif aanvankelijk in kleine hoeveelheden in het lichaam (meestal in de bovenarm) te injecteren en geleidelijk op te hogen is het mogelijk vrijwel iedereen die allergisch is voor wespen, van hun allergie af te helpen. De behandeling kent een instelfase van enkele weken waarin wekelijks een oplopende hoeveelheid gif wordt geïnjecteerd tot de onderhoudsdosering is bereikt. De instelfase duurt in het Universitair Medisch Centrum Groningen ongeveer 7 weken. In deze fase is de patiënt nog niet beschermd tegen een allergische reactie. Vanaf het moment dat de onderhoudsdosering is bereikt is de patiënt wel beschermd, en is de kans op een allergische reactie vergelijkbaar met de normale bevolking. Vanaf dit moment is het ook niet meer nodig dat de patiënt de adrenaline auto-injector nog bij zich draagt. De behandeling moet nog wel enkele jaren gecontinueerd worden om een blijvende bescherming te verkrijgen. Deze fase van de behandeling kan worden uitgevoerd door de huisarts, en er kan worden volstaan met één 1 injectie per 6 weken. Afhankelijk van de ernst van de klachten duurt de onderhoudsfase 3 tot 5 jaar, waarna de behandeling gestopt kan worden. De patiënt is dan de rest van zijn/haar leven beschermd tegen een allergische reactie. Als de behandeling eerder wordt gestopt is de bescherming niet optimaal.

Onderzoek naar behandelingsmethoden voor mensen met een gebleken allergie

Gezien bovenstaande is het de vraag in hoeverre immunotherapie een vermindering geeft van morbiditeit en mortaliteit. Je zou je daarom af kunnen vragen of deze behandeling wel nodig is: is het niet voldoende om patiënten een adrenaline autoinjector voor te schrijven? Volgens critici is de belangrijkste reden dat patiënten immunotherapie willen gelegen in het feit dat artsen patiënten angst aanjagen door hun te vertellen dat de kans op overlijden zeer groot is en dat alleen immunotherapie dit kan voorkomen, veel meer dan dat patiënten zelf deze behandeling zouden willen. In deze discussie wordt echter vergeten dat het doormaken van een anafylactische reactie een buitengewoon beangstigende ervaring is. Daarom doen patiënten er vaak alles aan om te voorkomen dat ze weer worden gestoken. Dit beïnvloedt hun functioneren, zowel emotioneel, als sociaal en professioneel. Dit betekent dat de problemen van deze aandoening dus niet veroorzaakt door continue lichamelijke klachten, maar juist doordat de patiënt bepaalde dingen niet of juist wel doet om te voorkomen dat hij/zij wordt gestoken. Deze discrepantie tussen het continue alert zijn om klachten te voorkomen, zonder daadwerkelijke klachten te hebben, is in het bijzonder geschikt voor kwaliteit van levenstudies.
De studie [van dr. H. Oude Elberink] is opgezet om te onderzoeken aan welke behandeling patiënten met een insectenallergie zelf de voorkeur geven. Het onderzoek toont aan dat patiënten de voorkeur geven aan immunotherapie boven het dragen van een adrenaline auto-injector. Verder laat mijn onderzoek zien dat het mogelijk is om kwaliteit van leven te meten bij mensen die verder niet ziek zijn. Tevens laat het zien dat voor patiënten goede informatie essentieel is, en dat ze dit begrijpen en onthouden.

Tekst: dr. H. Oude Elberink
Bron: DIERPLAGEN INFORMATIE 2-2010, p18

Meer informatie over wespen en de bestrijding ervan

Overzicht ongedierte en ongediertebestrijding


© 2015 Kijk Op Ongedierte